Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Türkçesinde {CAsInA} Biçim Biriminin İşlenişi ve Yapısı Üzerine

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.41, ss.21-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Galat Sözlükleri ve Mehmed Hafîd Efendi’xxnin Galatât Sözlüğündeki Çağatayca Sözcükler

Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, cilt.6, ss.1021-1038, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sözlükçülük Geleneği İçinde Temel Türkçe Sözlük Düzenleme Yöntemleri

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, The Journal of Turkish Language and Literature Studies, cilt.1, ss.93-121, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Söz Varlığına Yabancı Etkiler ve Yabancılaşma

Karaman Dil, Kültür ve Sanat Dergisi, ss.243-250, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Kumuklar ve Kumuk Türkçesinin Başlıca Ses Bilgisi Özellikleri

Türkoloji Dergisi, cilt.16, ss.249-266, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oğuz Grubu Türk Dillerinin Sözlükleri

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, ss.95-104, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin: İslâmî’nin Mesnevîsi

Türk Dilleri Araştırmaları, cilt.6, ss.203-205, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elif’in Meftunları

Kızılırmak, cilt.1, ss.7-9, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dilde Sadeleşmenin Türkçenin Sözlüklerindeki Yansımaları

Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2012, ss.253-265

Kitâbü’l-Ef’âl Adlı Satır Arası Sözlüğün Türk Diline Katkıları

6. Uluslarası Türkoloji Kongresi, Türkistan, Kazakistan, 23 - 24 Ekim 2015

XV ve XVII. Yüzyılda Anadolu Türkçesine Hizmet Etmiş Sivaslı Sözlükçüler

Tarihsel Gelişimi İçindeki Oğuz Türkçesi ve Kadı Burhaneddin Uluslararası Çalıştayı, Sivas, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2011

Yazı Dili-Konuşma Dili İlişkisi ve Konuşma Eğitimi

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16 - 18 Aralık 2010

Osmanlı Döneminde Sivas Merkezindeki Mahalle, Cadde ve Sokak Adları

Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2007, cilt.2, ss.499-508

Kitap & Kitap Bölümleri