Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Relationships between hypoxia induced factor-1 alpha and F-18-FDG PET/CT parameters in colorectal cancer

REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR, vol.38, no.6, pp.355-361, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Evaluation of the prognostic role of androgen receptor positivity in breast cancer.

BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, vol.28, no.4, pp.1503-1508, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Germ-line MTHFR C677T, FV H1299R and PAI-1 5G/4G Variations in Breast Carcinoma

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.14, no.5, pp.2903-2908, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Chemotherapy-Induced Spontaneous Orgasms in a Patient with Breast Cancer

ANNALS OF PHARMACOTHERAPY, vol.46, no.1, pp.144-145, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Radiotherapy on The Quality of Life in Localized Prostate Cancer Patients

Turkish Journal of Oncology, vol.35, no.3, pp.242-249, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Factors Affecting Treatment and Prognosis in Thymomas: A Multi-Center Experience

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, vol.35, no.2, pp.189-192, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Comparison of Helical-IMRT, Direct-IMRT and 3D Radiotherapy Modalities in Breast Radiotherapy Planning

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, vol.35, no.3, pp.257-265, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Therapeutic and prophylactic effects of strontium on radiotherapy-induced skin toxicity in rats

TURKDERM-TURKISH ARCHIVES OF DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, vol.51, no.4, pp.109-114, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Prognostic Factors in Stage III Non Small Cell Lung Cancer Patients

Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol.17, no.10, pp.4693-4697, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier identifier

Overview of Survival and Related Parameters in Malignancies with Brain Metastasis

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, vol.31, no.3, pp.97-103, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Antiangiogenic Behaviours of Heparin Derivatives May Effect Survival in Lung Cancer

Thrombosis Research, vol.132, no.3, pp.166, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alan Cep Telefonları Baz İstasyonları ve Kanser Riski

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.35, pp.311-317, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Can CAPE Be Used as Ideal Antitumor Agent Safely

European Review For Medical And Pharmacological Sciences, vol.17, no.4, pp.567, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of The Direct Hepatic Effects of Intramuscular Interleukin-8 Injection in An Experimental Rabbit Model

MEDICAL SCIENCE MONITOR BASIC RESEARCH, vol.19, pp.241-245, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Limb Necrosis in a Lung Cancer Case Presenting with Widespread Thrombosis

Case Reports in Vascular Medicine, pp.1-2, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

After The Sixth Year Scalp Metastasis Isolated Case of Breast Cancer Diagnosıs

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.8, no.1, pp.43-44, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Akciğer Kanserli Derin Ven Trombozu Olgularında Protrombotik Gen Polimorfizmi Farklılıkları

Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, vol.22, no.1, pp.54-60, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Survival Analysis of Moleculer Subtypes of Breast Cancer

Sivas 1. International Cancer Days, Sivas, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.146-150 Sustainable Development

Principles of Radiotherapy

Sivas 1. international cancer days, Sivas, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.151-154

Rectal EUS Findings of Our Rectum Cancer Patients within The Last Two Years

Proceedings of the World Congress of Gastroenterology, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2019, pp.372 Sustainable Development

KRT ve RT Uygulanan Hastalarda Akut Hematolojik Toksisitelerin Karşılaştırılması

1st international Ahi Evran Medicine Health Science Congress, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.121-127

Beyin Metastazı Tanısı ile Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Hipertansiyonun Sağkalıma Etkisi

12. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2019, pp.4-5

Meme Kanserli Hastalarda Lenfatik Işınlamanın Hayat Kalitesine Etkisi

23. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.251-252 Sustainable Development

Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Radyoterapiye Bağlı Erken Yan Etkıler

23. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.283-284 Sustainable Development

Küratif Radyoterapi Yapılan Hastalarda, Yaş Akut Toksisiteyi Etkiler mi?

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, KKTC, Turkey, 27 April - 01 May 2018, pp.83

Meme Kanserli Hastalarda Supra Alan Işınlamalarının Hayat Kalitesine Etkisi

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, KKTC, Cyprus (Kktc), 27 April - 01 May 2018, pp.121-122 Sustainable Development

Akciğer Kanseri Hastalarda Tümör Kitleli Kemik Metastazının Sağkalıma Etkisi

13. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, KKTC, Cyprus (Kktc), 27 April - 01 May 2018, pp.78 Sustainable Development

Tomotherapy H series cihazının teknik özelliklerinin hasta seçimine etkisi

16. ULUSAL MEDİKAL FİZİK KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2017, pp.123-124

Komorbid Hastalığı Olanlarda Küratif Radyoterapinin Akut Toksisitesi.

22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.521-522

Hasta Yaşının Küratif Radyoterapi Toksisitesindeki Etkisi

22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.518-519

HASTA YAŞININ KÜRATİF RADYOTERAPİTOKSİSİTESİNDEKİ ETKİSİ

22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, Turkey, 19 - 23 April 2017, pp.518-519

Prognostic factors of breast cancer patients with brain metastasis

Breastanbul and the Conference/ Breast Cancer Conference, 10 - 12 October 2016 Sustainable Development

Lokal İleri Rektal Kanserlerde Preoperatif ve Postoperatif Kemoradyoterapi Sonuçlarımız

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi 2016, 158, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.158-159 Sustainable Development

Mide Kanseri Hastalarında Postoperatif Kemoradyoterapi Sonuçları ve Prognostik Faktörler

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.155-156 Sustainable Development

Tomoterapi H Series Cihazı Teknik Özelliklerinin Radyoterapi Tedavisine Katkısı.

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.224-225

Cerrahi Tedavi Uygulanmayan Rektum Kanserli Hastaların Sağkalım Süresi

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.163 Sustainable Development

Beyin Metastazlı Hastalarda Sağkalıma İlişkin Parametrelere Genel Bakış

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2016, pp.121

Meme kanserlerinde androjen reseptör ekspresyonunun önemi

12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2016 Sustainable Development

Chemoradiotherapy Outcomes in Older Patients Glioblastome Multiforme

30. EORTC, EANO, ESMO Conference Trends in Central Nervous System Malignancies 2015, İstanbul, Turkey, 27 - 28 March 2015, pp.60-61

Larenks Kanserinde Tedavi Sonuçlarımız

20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013, pp.247 Sustainable Development

Glutamine Supplemantation Can Enhance the Tissue Regenaration by Improving Angiogenesis

5th International Congress On Nutrition And Cancer, Elazığ, Turkey, 9 - 11 September 2012, pp.3

T1N0M0 Meme Kanserli Hastaların Klinik Özellikleri

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.363 Sustainable Development

Mide Kanserinde Sağkalımı Etkileyen Faktorler: Tek Merkez Deneyimi

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.19 Sustainable Development

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularımız

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.136 Sustainable Development

Çift Primerli Kanser Olgularımız

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.168 Sustainable Development

Akut Periferal Arteriyal Emboli İle İlişkili Sol Atriyal Miksoma

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.158

Meme Kanserinde Prognostik Faktörler Tek Merkez Deneyimi

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.357 Sustainable Development

Kardiyak Kistin Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu

19. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 April 2011, pp.159

Baş-Boyun Kanserli 73 Hastanın Retrospektif Değerlendirilmesi

3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 March 2010, pp.62-63 Sustainable Development

Meme Kanseri Olgusunda Tanı Sonrası 6. Yılda İzole Skalp Metastazı

3. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 March 2010, pp.94 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Radyoterapinin Esasları

in: Her Yönüyle Kanser, Prof.Dr.Hilmi ATASEVEN, Doç.Dr.Koray SAYIN, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.485-502, 2020 Sustainable Development

Hepatoselüler Karsinomda Lokalize Hastalık Yönetiminde SBRT’ nin Yeri

in: Onkolojide Görüntüleme ve Nükleer Tıp Temelli Tedaviler, Ali Murat SEDEF, Berna AKKUŞ YILDIRIM, Ayşe KÖTEK SEDEF, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.81-85, 2020

Kranial Metastazlarda Radyoterapinin Yeri

in: Baş Boyun ve Santral Sinir Sistemi Tümörleri, Ahmet Sezer, Ahmet Taner Sümbül, Ali Murat Sedef, Yurday Özdemir, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.479-491, 2019