Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Sosyolojiye Giriş - II

 • Lisans Sosyolojiye Giriş - II

 • Yüksek Lisans Proje Yönetimi

 • Yüksek Lisans Sanat Sosyolojisinde Güncel Yaklaşımlar

 • Lisans Sosyolojik Düşünme ve Yazma

 • Yüksek Lisans Sosyoloji Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans Sosyolojik Düşünme ve Yazma

 • Lisans Hukuka Giriş

 • Lisans Çalışma Sosyolojisi

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Doktora Sosyoloji Doktora Uzmanlık Dersi

 • Lisans Sosyolojiye Giriş - I

 • Lisans Hukuka Giriş

 • Lisans İletişim Sosyolojisi

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Lisans Türkiyede Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi

 • Lisans Çalışma Sosyolojisi

 • Lisans Türkiyede Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi

 • Yüksek Lisans Yurttaşlık Yaklaşımları

 • Doktora Geçmişten Günümüze Sanat ve Toplum

 • Lisans İletişim Sosyolojisi

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Lisans Sosyolojiye Giriş - I

 • Yüksek Lisans Küreselleşme Ve Yurttaşlık

 • Lisans Turizm Sosyolojisi

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Üretim Metalurjisi Prensipleri

 • Lisans Mukavemet

 • Lisans Çağdaş Sosyoloji Teorileri - II

 • Yüksek Lisans İleri Demir -Çelik Üretim Metalurjisi

 • Yüksek Lisans Dönem Projesi

 • Lisans Çağdaş Sosyoloji Teorileri - II

 • Yüksek Lisans Yüzey Küçültme Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Sosyoloji Tarihi - IV

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Metalurji ve Malzeme Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Lisans Sosyoloji Tarihi - III

 • Lisans Çağdaş Sosyoloji Teorileri - I

 • Lisans Çağdaş Sosyoloji Teorileri - I

 • Lisans Kültür Sosyolojisi

 • Lisans Kültür Sosyolojisi

 • Yüksek Lisans Elektrometalurjik Süreçlerin Karakterizasyonu

 • Lisans Sanat Sosyolojisi

 • Lisans Müzik Estetiği ve Eleştirisi

 • Ön Lisans Mekanik Metalurji - II

 • Ön Lisans İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

 • Lisans Artsitik Anatomi

 • Lisans Çağdaş Türk Resim Sanatı

 • Lisans Çağdaş Sanat Yorumu - II

 • Lisans Müzik Sosyolojisi

 • Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Ön Lisans Seramik Malzemeler

 • Lisans Müzik Felsefesi - II

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Ön Lisans Malzeme - II

 • Lisans Sosyolojiye Giriş

 • Ön Lisans Türk Dili - II

 • Lisans Sanat Kavramları - II

 • Ön Lisans Polimerik Malzemeler

 • Ön Lisans İngilizce - II

 • Ön Lisans Demir Dışı Metallerin Üretimi

 • Ön Lisans Ölçme Bilgisi

 • Ön Lisans Seramik Malzemeler

 • Lisans Müzik Felsefesi - II

 • Ön Lisans Birleştirme Teknolojisi

 • Ön Lisans Cevher Hazırlama

 • Ön Lisans Malzeme-I

 • Ön Lisans İşletme Yönetimi ve İmalat Kontrolü

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Ön Lisans Bilgisayar Destekli Tasarım

 • Ön Lisans Talaşlı İmalat

 • Ön Lisans Malzeme-II

 • Ön Lisans Kalite Kontrol ve Standartları

 • Lisans Sanat Felsefesi ve Estetik II

 • Ön Lisans Matematik - II

 • Lisans Sanat Felsefesi

 • Lisans Resim Bölümü Bitirme Projesi

 • Ön Lisans Refrakterler ve Endüstri Fırınları

 • Ön Lisans Demir - Çelik Üretim Teknolojisi

 • Lisans Çağdaş Sanat Yorumu - I

 • Ön Lisans Döküm Prensipleri ve Teknolojisi

 • Lisans Müzik Felsefesi - I

 • Lisans Müzik Teknolojisi Bitirme Projesi

 • Ön Lisans Malzeme - I

 • Ön Lisans Matematik

 • Ön Lisans Korozyon

 • Ön Lisans İngilizce - I

 • Lisans Uygarlık Tarihi

 • Ön Lisans Kompozit Malzemeler

 • Ön Lisans Malzeme-I

 • Lisans Sanat Psikolojisi

 • Ön Lisans Statik ve Mukavemet

 • Lisans Müzik Felsefesi - I

 • Ön Lisans Çelikler ve Isıl İşlemler

 • Ön Lisans Türk Dili - I

 • Ön Lisans İngilizce - II

 • Ön Lisans Refrakterler ve Endüstri Fırınları

 • Ön Lisans Kimya

 • Lisans Müzik Bil. Bitirme Çalışması

 • Ön Lisans Metalurjiye Giriş

 • Lisans Sanat Felsefesi ve Estetik I

 • Ön Lisans Matematik

 • Lisans Sanat Kavramları - I

 • Ön Lisans Seramik Malzemeler

 • Ön Lisans Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

 • Lisans Sanat Sosyolojisi

 • Lisans Sanat Sosyolojisi

 • Ön Lisans Malzeme Muayenesi

 • Ön Lisans Demir-Çelik Üretim Metalurjisi

 • Ön Lisans İş Güvenliği

 • Lisans Sanat Felsefesi - II

 • Ön Lisans Isıl İşlemler

 • Lisans Estetik - II

 • Lisans Sanat Psikolojisi

 • Lisans Sanat Felsefesi I

 • Ön Lisans Ticari Matematik

 • Ön Lisans Matematik

 • Ön Lisans Plastikler

 • Ön Lisans Metalografi

 • Ön Lisans Matematik - II

 • Lisans Müzik Psikolojisi

 • Ön Lisans Çelikler

 • Ön Lisans Matematik - I

 • Lisans Estetik - I

 • Ön Lisans Refrakterler

 • Lisans Görsel Algılama

 • Lisans Müzik Ve Toplum II

 • Lisans Müzik Ve Toplum I

 • Lisans Algı Psikolojisi