Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Küresel Kriz Ertesinde Türkiye’de Ticari Bankaların Kârlılık Performanslarının Belirleyicileri

Maliye Finans Yazıları, ss.211-240, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEÇİLİ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN KONUT FİYATLARINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

The International Journal of Economic and Social Research, cilt.16, ss.63-80, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ve Para Arzının Bireysel Kredi Kartı Kullanımına Etkileri

The Journal of International Scientific Researches, cilt.5, ss.50-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CAD Problem in Turkish Economy: An Application with Selected Macroeconomic Variables

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.448-461, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Merkezi Olmayan Dijital Para Birimlerinin Merkez Bankası Parasal Büyüklükleri İle İlişkisinin Analizi: Bitcoin Örneği

SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, cilt.4, ss.4164-4177, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.129-141, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panel Data Analysis of Exchange Rate for Fragile Five

European Journal of Multidisciplinary Studies, cilt.5, ss.265-279, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EFFECTS OF THE EU ORIGINATED DEBT CRISIS ON TURKEY S EXPORT

Inquiry-Sarajevo Journal of Social Sciences, cilt.2, ss.131-141, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İPEK YOLU EKONOMİSİ VE TÜRKİYE AÇISINDAN FIRSATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslarası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kars, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2015

Effect of Sovereign Default Swaps on Bank Credit Volume: Application to Turkey

3TH INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES(ICTEBS), 19 - 21 Haziran 2019, ss.57

Decentralized Digital Currencies and Current Monetary System in Turkey: A Study on Bitcoin

ICTEBS THIRD INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2019, ss.57

Seçili Makroekonomik Değişkenlerin Konut Fiyatlarına Etkisi: Türkiye Örneği

10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE) 2019, 17 - 18 Haziran 2019

Aile Turizmi Trendleri ve Turizm Ekonomisi

1. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi, 25 - 28 Nisan 2018

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE MAKRO EKONOMİK ENDEKSLER İLE GÜVEN ENDEKSLERİNİN NEDENSELLİK AÇISINDAN EKONOMETRİK ANALİZİ

EYİ 2017XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.50

DÖVİZ KURU İLE FAİZ VE ENFLASYON ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.249

Panel Data Analysis of Exchange Rate for Fragile Five

ICSS XII - 12th International Conference on Social Sciences, Amsterdam, Hollanda, 19 - 20 Mayıs 2017, cilt.2, ss.602

PETROL FİYATLARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security, 25 - 26 Mart 2017

EKONOMİK BÜYÜME, KARBON EMİSYONU VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ

ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security, 25 - 26 Mart 2017

Current Account Deficit Problem in Turkish Economy: An Application with Selected Macroeconomic Variables

3rd RSEP Multidisciplinary International Conferences on Social Issues and Economic Studies, Vienna, Avusturya, 5 - 07 Nisan 2017, ss.93 identifier

KÜRESEL KRİZ ERTESİNDE TÜRKİYE BANKACILIK SİSTEMİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

ICHACS 2016 International Conference On Humanities And Cultural Studies, Prag, Çek Cumhuriyeti, 6 - 10 Kasım 2016, ss.96-101

COMPARATIVELY EVALUATION OF ERM CRISIS AND THE EUROPEAN DEBT CRISIS

International Symposium on New Trends in Liberal and Social Sciences, Milan, İtalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.44-54

COMPERATIVELY EVALUATION OF ERM CRISIS AND THE EUROPEAN DEBT CRISIS

International Symposium on New Trends in Liberal and Social Sciences, Milan, İtalya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2016, ss.49

2008 KRİZİ SONRASI DÖNEMDE EURO TL PARİTESİNİN TÜRKİYE AB ARASINDAKİ TİCARET HACMİNE ETKİLERİ

AB Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2015

İpek Yolu Ekonomisi ve Türkiye Açısından Fırsatların Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 1 - 03 Ekim 2015, ss.27-41

Kitap & Kitap Bölümleri

Sürdürülebilir Kalkınmanın Finansmanında Bankacılık Sektörü ve Yeşil Ürünlerin Gelişimi

Sürdürülebilir Kalkınma Disiplinlerarası Yaklaşım, Dr. Rıza Bayrak ve Doç.Dr. Mustafa Polat, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.69-98, 2020

Sürdürülebilir Kalkınma

Farklı Disiplinlerde Sürdürülebilirlik, Karaca Şükran, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.1-21, 2020

Türkiye’de Bankalarda Mevduat ve Kredi İşlemleri

Bankacılık ve Finans Araştırmaları(AYBAK 2019 Eylül), KANDIR Serkan Yılmaz, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.31-48, 2019