Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MÖ 8. BİNYILDAN YAZININ İCADINA KADAR KULLANILAN MUHASEBE SİSTEMİ: TOKENLER

Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.107-119, 2019 (Other Refereed National Journals)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BT) DENETİMİNDE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI STANDARTLAR VE TÜRKİYEDEKİ UYUM ÇABALARININ İNCELENMESİ

Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.121-139, 2019 (Other Refereed National Journals)

RAKAMLARIN İCADINDA MUHASEBENİN İTİCİ GÜCÜ: SÜMER SAYI SİSTEMİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.80-90, 2019 (Other Refereed National Journals)

TOKENLARDAN ÇİVİ YAZILI KİL TABLETLERE YAZININ İCADINDA MUHASEBENİN İZLERİ

MUHASEBE VE FİNANS TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.16, pp.86-110, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SOYUT HESAPLAMANIN ORTAYA ÇIKIŞINDA MUHASEBENİN ETKİSİ

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.20, pp.790-809, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ANTİK MEZOPOTAMYADA TAPINAK EKONOMİSİ VE MUHASEBENİN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ

1. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANS TARİHİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.553-560

NEOLİTİK ÇAĞLARDAN TUNÇ ÇAĞLARINA ULUSLARARASI TİCARET YOLLARI VE TİCARETİ KAYIT ALTINA ALMA ARAÇLARI

1. ULUSLARARASI TÜRKİYE MUHASEBE FİNANS TARİHİ KONGRESİ, Malatya, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.250-257

Kültürel Mirasın Turizme Katkısı ve Çocuk Dostu Antik Kentler

2. ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU TURİZM, Sivas, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.15-24

Türkiye’xxde Müzeciliğin Gelişimi ve Çocuk Dostu Müzeler

2. ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU TURİZM, Sivas, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.141-152

SÜMERLERDE MUHASEBE SİSTEMİ VE YAZININ İCADINA ETKİLERİ

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.755-767

BİLİŞİM TEKNOLOJİLER (BT) DENETİMİNDE BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ISO/IEC 27001 STANDARDININ YERİ

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, 16 - 17 November 2018, pp.743-754

RAKAMLARIN İCADINDA MUHASEBENİN İTİCİ GÜCÜ: SÜMER SAYI SİSTEMİ ÖRNEĞİ

5.INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH, 17 - 20 October 2018

MÖ 8. BİNYILDAN YAZININ İCADINA KADAR KULLANILAN MUHASEBE SİSTEMİ: TOKENLER

5. INTERNATIONAL CONRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARC, 17 - 20 October 2018

SOYUT HESAPLAMANIN ORTAYA ÇIKIŞINDA MUHASEBENİN ETKİSİ

15.INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING MODAVICA 2018, 13 - 15 September 2018

İnsanoğlunun Toprağa Yerleşme ve Toprağa Hükmetme Çabası Neolitik Dönem

Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, 13 - 15 October 2017

Medical and Aromatic Plants in Ancient Egypt Period

1st INTERNATİONAL CONGRESS ON MEDICAL AND AROMATIC PLANTS, 9 - 12 May 2017

First Tricks in Archeology of Medical and Aromatic Plants

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICANAL AND AROMATIC PLANTS, 9 - 12 May 2017

Books & Book Chapters

M.Ö. İKİNCİ BİNYILIN İLK ÇEYREĞİNDE ANADOLUKARA TİCARETİ

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERTeori, Güncel Araştırmalar veYeni Eğilimler, Yüksel Akay Ünvan, Editor, IVPE, Cetinje, pp.653-665, 2020

AWARENESS BUILDING EFFORTS ON CULTURALHERITAGE: CHILDREN-FRIENDLY ANCIENT CITIES

in: Theory and Research in Social,Human and AdministrativeSciences IIVolume 1, ÖZTÜRK Serdar, ÇALIK Etem, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.331-344, 2020

KÜLTÜREL MİRAS TÜRKÜLERİMİZİN “YARATICIDRAMA YÖNTEMİ” İLE GELECEK NESİLLEREAKTARIMI: SİVAS “BEDİR TÜRKÜSÜ” ÖRNEĞİ

in: Eğitim Bilimlerinde Teori veAraştırmalar IICilt 2, ZAHAL Onur, KOCA Şehriban Koca, BAŞ Kenan, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.1-14, 2020

TÜRKIYE’DE MÜZECILIK ANLAYIŞININ GELIŞIMI VEEĞITIMDEKI YERI

in: Sosyal ve Beşerı BilimlerdeTeori ve Araştırmalar IICilt 3, ÖZTÜRK Serdar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.63-78, 2020

HİTİT ÇİVİ YAZILI KİL TABLETLERİ IŞIĞINDAANADOLU’DA ARI ve BAL

in: SOSYAL VE İNSANİBİLİMLERTeori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, TOPGÜL Seda, Editor, IVPE, Cetinje, pp.18-30, 2020

THE COUNTING AND RECORDING TOOLS OF PREHISTORIC TRADE: TOKENS

in: ÇAĞLAR BOYUNCA ÜRETİM VE TİCARET: Prehistoryadan Bizans Dönemine, Oktay DUMANKAYA, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.1-16, 2019

TIBBI VE AROMATIK BITKILERINARKEOLOJIDE ILK IZLERI

in: SOSYAL, BESERI VE İDARi BİLiMLER ALANINDA YENİLiKÇi YAKLAŞIMLAR CILT 2, Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI Doç Dr. Murat Cem DEMİR Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS Dr. Uğur Köksal Odabaş, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.617-623, 2018

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ARKEOLOJİDE İLK İZLERİ

in: SOSYAL, BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA YENILIKÇI YAKLAŞIMLAR CILT 2, Atik Atilla, Özdaşlı Kürşat, Demir, Murat Cem, Tire Olcay, Arvas İbrahim Sena, Odabaş Uğur Köksal, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.617-623, 2018