Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

 • 2013 - 2016 Öğretim Görevlisi

 • 2003 - 2013 Öğretim Görevlisi

 • 2001 - 2003 Öğretim Görevlisi

  Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu

Yönetimsel Görevler

 • 2004 - 2009 Program Koordinatörü

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sig.

 • 2003 - 2005 Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sig.

 • 2002 - 2003 MYO Müdür Yardımcısı

  Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Bilimler Bölümü

 • 2001 - 2003 Program Koordinatörü

  Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Sigortacılık Temel Bilgileri - II

 • Ön Lisans Sigorta Hukuku

 • Ön Lisans Uluslararası Finansal Kuruluşlar

 • Ön Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ön Lisans Finansal Piyasalar ve Kurumlar

 • Ön Lisans Sigortacılık Temel Bilgileri - I

 • Ön Lisans Anayasa Hukuku

 • Lisans Örgütsel Davranış

 • Lisans Uygulamalı girişimcilik - II

 • Ön Lisans Reasürans

 • Lisans Örgütsel Davranış

 • Lisans Uygulamalı Girişimcilik - I

 • Lisans Uygulamalı girişimcilik - II

 • Lisans Örgütsel Davranış

 • Lisans Uygulamalı Girişimcilik

 • Lisans Uygulamalı Girişimcilik - I

 • Lisans Uygulamalı Girişimcilik - II

 • Ön Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Lisans Uygulamalı Girişimcilik - II

 • Ön Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Lisans Uygulamalı Girişimcilik

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Ön Lisans Bilgisayar Büro Programları

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Ön Lisans Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Ön Lisans Sigortacılık Temel Bilgileri - I

 • Lisans İşletme Politikası

 • Lisans İşletme Politikası

 • Lisans İşletme Politikası

 • Ön Lisans Sigortacılık Temel Bilgileri - II

 • Lisans Temel Sigortacılık - II

 • Lisans Sigorta Hukuku - I

 • Lisans Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Lisans Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Ön Lisans Girişimcilik - I

 • Lisans Ekonomi

 • Lisans Ekonomi

 • Ön Lisans Girişimcilik - I

 • Lisans Temel Hukuk

 • Lisans Sigorta Pazarlaması - II

 • Lisans Temel Sigortacılık

 • Lisans Temel Sigortacılık - I

 • Lisans Temel Hukuk

 • Lisans Temel Sigortacılık - I

 • Lisans Sigorta Hukuku - II

 • Lisans Hayat Dışı Sigortaları - I

 • Lisans Hayat Dışı Sigortaları - I

 • Ön Lisans Sorumluluk Sigortaları

 • Ön Lisans Tarım Sigortaları

 • Ön Lisans Reasürans İşlemleri

 • Ön Lisans Hasar Uygulamaları

 • Ön Lisans Mühendislik Sigortaları

 • Ön Lisans Sigorta Hukuku

 • Ön Lisans Sigorta İşletmeciliği

 • Ön Lisans Kamu Maliyesi

 • Ön Lisans Yönetim ve Organizasyon

 • Ön Lisans İnsan Kaynak Yönetimi

 • Ön Lisans Sigortacılık

 • Ön Lisans İnsan Kaynak Yönetimi

 • Ön Lisans Sigorta Hukuku

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans Davranış Bilimleri

 • Ön Lisans Sigorta Muhasebesi

 • Ön Lisans Sigorta Pazarlama

 • Ön Lisans Uluslararası Bankacılık

 • Ön Lisans Kamu Maliyesi

 • Ön Lisans Hasar İşlemleri

 • Ön Lisans Sigorta Muhasebesi

 • Ön Lisans Ticaret Hukuku

 • Ön Lisans Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Ön Lisans Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

 • Ön Lisans Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Sigorta İşletmeciliği

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Sigortacılığa Giriş-II

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Ticaret Hukuk Bilgisi

 • Ön Lisans Sigorta Pazarlama

 • Ön Lisans Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri

 • Ön Lisans Yönetim Organizasyon

 • Ön Lisans Sigortacılığa Giriş-I

 • Ön Lisans Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yönetimi

 • Ön Lisans Sigortacılığa Giriş

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Sigorta Uygulamaları

 • Ön Lisans Yönetim ve Organizasyon

 • Ön Lisans Muhasebe Denetimi

 • Ön Lisans Maliyet Muhasebesi

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma I

 • Ön Lisans Sigorta Uygulamaları

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - II

 • Ön Lisans Genel Muhasebe II

 • Ön Lisans Finansal Yönetim

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma II

 • Ön Lisans Borçlar Hukuku

 • Ön Lisans Genel Muhasebe

 • Ön Lisans Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi - I

 • Ön Lisans Genel Muhasebe I

 • Ön Lisans Hasar İşlemleri