Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EKONOMİK DALGALANMALARIN SİGORTA ŞİRKETLEİRNİN PAZAR PAYLARI VE PRİM ÜRETİMLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.95-101, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE KAMU, YABANCI VE ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİK ORANLARININ KREDİ ARZI ÜZERİNE ETKİSİ: BULANIK REGRESYON ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, cilt.7, ss.139-150, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜNEKONOMİK, POLİTİK VE YASAL ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, cilt.6, ss.66-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Takipteki Ticari Banka Kredileri ve Kredi Açığı Arasındaki Nedensellikler

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, cilt.12, ss.93-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİGORTA VERİLERİNİN BULANIK VERİ MADENCİLİĞİ İLE ANALİZİ

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, ss.103-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOSGEB Girişimcilik Eğitimine Katılan Kursiyerlerin Girişimcilik Kararını Etkileyen Sebepler Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.113-123, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Kamu, Yabancı Ve Özel Sermayeli Bankaların Sermaye Yeterlilik Oranlarının Kredi Arzı Üzerine Etkisi: Bulanık Regresyon Örneği.

Turkish Academic Research Review International Multidisciplinary Congress’e (TARRC), Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 20 Kasım 2019

The Relationship Between Firm Size And Profitability Indicators In Turkish Insurance Sector.

3nd International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2019

The Rankİng Of Turkİsh Commercİal Banks: Ahp Applİcatıon

3rd Internatiol Culture and Civilization Congress, Mardin, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.168

Performance Ranking Of Turkish Commercial Banks Using TOPSIS Method Based On Ahp Weİghts

3rd Internatiol Culture and Civilization Congress, Mardin, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.167

Factors Affectıng Employment In Non-Life Insurance Companies

3rd Internatiol Culture and Civilization Congress, Mardin, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.166

The Effect of Bank’s Sector Share on Performance: AHP Application

International, Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Ruse, Bulgaristan, 8 - 09 Nisan 2017, ss.641-648

Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde İstihdam Üzerine Bir Çalışma: Bulanık Regresyon Örneği

XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

The Effect of Bank’xxs Profitability on Performance: AHP Application

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.71-72

Ekonomik Dalgalanmaların Sigorta Şirketlerinin Pazar Payları ve Prim Üretimleri Üzerine Etkileri

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.71-72

Türk Sigorta Sektörünün Ekonomik, Politik ve Yasal Çerçevede Değerlendirilmesi

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukrayna, 10 - 13 Ağustos 2017, ss.99

The Effect of Income Expenditure Ratio on Bank’xxs Performance: AHP Application

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukrayna, 10 - 13 Ağustos 2017, ss.66

Takipteki Ticari Banka Kredileri ve Kredi Açığı Arasındaki Nedensellikler

Dmitri Yavorinitski 1st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukrayna, 10 - 13 Ağustos 2017, ss.104

The Effect of Bank’s Liquidity on Performance: AHP Application

Al Farabi 1st International Congress On Social Science, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.9001-915

Kitap & Kitap Bölümleri

Sigorta sözleşmeleri - I

Risk Yönetimi ve Sigortacılık, Yrd.Doç.Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU, Editör, Gazi Kitapevi, Ankara, ss.105-116, 2016

Açıklamalı Sigorta Terimleri Sözlüğü

Madımak Ofset Matbaacılık, Sivas, 2005