Education Information

Education Information

 • 2009 - 2016 Doctorate

  Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Yeditepe University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Okul yöneticilerinin girişimcilik, öz-yeterlik ve örgütsel bağlılık algılarının analizi

  Inonu University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2009 Postgraduate

  Küreselleşme sürecinde Avrupa Birliği eğitim sisteminin Türk eğitim sistemine etkisinin Çorlu ilçesi örneğinde incelenmesi

  Yeditepe University, Instıtute Of Socıal Scıences

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English