Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EXAMINING TEACHERS’ DISPOSITION TOWARDS SUSTAINABLEEDUCATION THROUGH DISCRIMINANT ANALYSIS

Research in Pedagogy, cilt.10, sa.2, ss.229-247, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing Sustainable Education Disposition Scale and Teacher Views regarding the Education Disposition

JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE-EGITIM VE GELECEK DERGISI, sa.17, ss.65-81, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The competencies of principals in ensuring sustainable education: Teachers’ views.

International Journal of Evaluation and Research in Education, cilt.8, sa.2, ss.201-212, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

School Security: Reflected to the Press in Turkey

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.8, sa.1, ss.392-408, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

An Investigation of Teachers’xx Classroom Management Skills in terms of Gender Variability: A Meta-Analysis Study

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.11, sa.1, ss.71-90, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teacher Candidates’ Socialization Process: A Grounded Theory Study

Asian Journal of Education and Training, cilt.5, sa.1, ss.213-223, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin sınıf yönetim becerilerinin cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi: Bir meta analiz çalışması.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.11, sa.1, ss.71-90, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişimsel Denetim Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.46, ss.131-143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Liderliği Ölçeği (OLÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.21-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lisans Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Derslerine Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.46, ss.198-222, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lecturers’ Opinions about the Effect of Law No: 6528 on Educational Administration Field

Osmangazi Journal of Educational Research, cilt.5, sa.1, ss.58-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okullarda Entelektüel Sermaye: Öğretmen Görüşleri

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.12, sa.23, ss.139-154, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişimsel denetim ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.131-143, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜLAKAT UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Sciences, sa.64, ss.305-316, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müdürlerin Okul Liderliği Davranışları: Öğretimsel Destek, İlişki ve Açıklık Düzeyleri

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.24, ss.781-808, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Bireysel Değer Yönelimleri ile Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

iNÖNÜ üNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.3, sa.6, ss.34-45, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geographic Consciousness in Sustainable Education Students’ Views

Journal of Education and Practice, cilt.8, sa.17, ss.49-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKULLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YARATAN BİR ÖNCÜL OLARAK İMAJ

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.34, ss.155-172, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of School Principals’ Perception of Entrepreneurship, Self Efficacy and Organizational Commitment

Educational Administration: Theory and Practice, cilt.23, sa.2, ss.249-280, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.1-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Factors that Influence Bureaucracy and Professionalism in Schools: A grounded Theory Study

Journal of Education and Practice, cilt.8, sa.8, ss.196-207, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Yöneticisi Girişimcilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.235-247, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş Eğitim Denetimi Modeli Olarak Okullarda FarklılaştırılmışDenetim Uygulamalarına İlişkin BirAraştırma

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.43-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulların Sahip Oldukları Sosyal Sermayeye İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.102-122, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokullarda Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Journal of Turkish Studies, cilt.12, sa.4, ss.327-344, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

School Principals’ Opinions About Level of their Entrepreneurship

European Journal of Social Sciences Education and Research, cilt.7, sa.1, ss.125-129, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Üniversitenin Örgütsel İmajının Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.885-896, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerine İlişkin Lojistik Yordayıcılık

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.2, ss.301-321, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospective teachers conceptions of teaching and learning and their attitudes towards multicultural education

Educational Research and Reviews, cilt.11, sa.22, ss.2048-2056, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Teachers Opinion About Unionisation

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.27, ss.101-123, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine göreüniversitenin örgütsel imajının değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.885-896, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin sendikal örgütlenmeye ilişkin görüşleri

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.102-123, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerine ilişkin lojistik yordayıcılık

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.36, sa.2, ss.301-321, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARINA GÖRE EĞİTİM DENETMENLERİNİN ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.339-346, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmenler Odasını Anlamak: Bir Kültür Analizi

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongres, 2 - 04 Mayıs 2019

Öğrencilerin Gözüyle Okul Müdürü

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Sağlıklı Öğrenme Çevresi İhtiyacının Keşfi: Okul Yönetimi ve Öğretmenlerin Görüşleri

13. ULUSLARARASIEĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.189-191

Conceptual Analysis of Educational Sustainability

Humanities and Social Sciences Conference, Valletta, Malta, 26 Ocak - 28 Şubat 2018

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİNE İLİŞKİNARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, ss.47-48

Okul Yöneticilerini Motive Eden Kaynaklar

6th International Conference on Education, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Örgütsel sessizliğin yordayıcısı olarak örgütsel güç kaynakları

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.631-634

Sürdürülebilir Eğitimde Coğrafya Bilinci: Öğrenci Görüşleri

6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.603-604

School principals opinions about level of entrepreneurship

10th Internatıonal Congress On Socıal Scıence, 23 - 24 Eylül 2016

School principals opinins about level of entrepreneurship

ICSS 10 10th International Congress on Social Sciences, 23-24 September 2016, Madrid, İspanya, Madrid, İspanya, 23 - 24 Eylül 2016, ss.922-925

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin aldıkları derslere yönelik geliştirdikleri metaforlar

EJER IIIrd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşlerine göreüniversitenin örgütsel imajının değerlendirilmesi

III.International Eurasian Educational Research Congress., Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.574-575

Kitap & Kitap Bölümleri

Peaceful solutionsof conflictsin schools

Empowering Multiculturalism and Peacebuilding in Schools, Soner Polat, Gizem Günçavdı, Editör, IGI Global, Hershey, Pensilvanya, ss.198-224, 2020

Okuldaki Eğitim Öğretim Hizmetleri

Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editör, Anı Yayıncılık, ss.277-305, 2017

Yönetim Süreçleri

Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editör, Anı Yayıncılık, ss.29-56, 2017

Toplumsal Değişme ve Eğitim

Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editör, Anı Yayıncılık, ss.217-248, 2017

The effects of teachers’ favoritism and alturism perceptions on school culture

Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Hasan Arapgiroğlu, Atilla Atık, Robert L. Elliott, Edward Turgeon, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1699-1709, 2017

Yönetim Kuramları

Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editör, Anı Yayıncılık, ss.61-87, 2017

Okullarda İnsan Kaynaklarının Yönetimi

Okul Yönetimi, Celal Teyyar Uğurlu, Editör, Anı Yayıncılık, ss.127-146, 2017

Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Politikasına ve Eğitim FakültesineYönelik Geliştirdikleri Metaforlar

EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI, KADİR BEYCİOĞLU, NİYAZİ ÖZER, DİDEM KOŞAR, İDRİS ŞAHİN, Editör, APEGEM, Ankara, ss.362-372, 2016

Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin eğitim politikasına ve eğitim fakültesine yönelik geliştirdikleri metaforlar

Eğitim Yönetimi Araştırmaları e book, Kadir BeycioğluNiyazi ÖzerDidem Koşarİdris Şahin, Editör, Pegem, Ankara, ss.362-372, 2016