Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2016 Doktora

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2007 - 2009 Yüksek Lisans

  Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2002 - 2006 Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Okul yöneticilerinin girişimcilik, öz-yeterlik ve örgütsel bağlılık algılarının analizi

  İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 • 2009 Yüksek Lisans

  Küreselleşme sürecinde Avrupa Birliği eğitim sisteminin Türk eğitim sistemine etkisinin Çorlu ilçesi örneğinde incelenmesi

  Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce