Publications & Works

Articles Published in Other Journals

CHILD CRIMINALS AND FUNCTIONALITY OF THEİR FAMILIES

IOSR jOURNAL, vol.6, no.6, pp.9-15, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

PSYCHO-SOCIAL SYMPTOMS AMONG CHILDREN THAT UNDERWENT REPEATED

IOSR Journal, vol.6, no.5, pp.53-59, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Üniversitede Çalışan Öğretim Elemanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.18-26, 2008 (National Refreed University Journal)

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Anne Babaların Stresle Başa Çıkma Tarzlarına Ve Depresyon Düzeylerine Planlı Eğitimin Etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelikyüksekokulu Dergisi, vol.9, no.2, pp.1-10, 2005 (Other Refereed National Journals)

Books & Book Chapters