Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Haydi Doğayı Keşfedelim

Sivas İl Özel İdaresi Dergisi, no.21, pp.290-299, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Balıkesir Şehrinde Demiryollarının Stratejik ve Ekonomik Önemi

Milli Mücadele’nin 100. Yılında ”Kuva-Yı Milliye Şehri Balıkesir” Uluslararası Sempozyumu , Balıkesir, Turkey, 19 - 22 September 2019, pp.77-78

Yukarı Kızılırmak Jeoparkında Halk Efsaneleri İle Coğrafya Arasındaki İlişki

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 03 October 2019, pp.479

Sivas’taki Karstik Gollerin Jeoturizm Potansiyeli

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı , Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.162

Yukarı Kızılırmak Jeopark (Sivas) Projesi ve Jeoturizm Potansiyeli

INTERNATIONAL CONGRESSOn The 75th AnniversaryOf TURKISH GEOGRAPHICAL SOCIETY, Ankara, Turkey, 8 - 10 November 2017, pp.183

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Türkiye Açısından Jeopolitik Önemi

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.408

The relationships in between Turkey and Kazakhstan Iron Silk Road Demir İpekyolunda Kazakistan Türkiye İlişkileri

International Congress on Afro-Eurasian Research I, Almati, Kazakhstan, 12 - 15 October 2016

21 Yüzyıl ın Eko Politik Ürünü Demir İpek Yolu

Uluslararası İpekyolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni, Ankara, Turkey, 3 - 04 March 2016, vol.1, pp.37-57

A New Concept in Turkish Tourism Floating Islands

33rd International Geographical Congress, PEKİN, China, 21 - 25 August 2016

A New Geotourism Area Emirhan Cliffs Turkey

4th ınternational Geography Symposium, Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2016, pp.76

Levent Vadisi Jeoparkı ve Jeositleri

Uluslararası Malatya Fotokampı , Malatya, Turkey, 11 - 14 June 2015

Yukarı Kızılırmak Doğa ve Kültür Yolu

COĞRAFYACILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Dipsiz Çreek Valley Akçadağ Malatya geopark ve geoturizm potential

GEOMED 2013 3. International Geography Symposium , Antalya, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.34

Balkan Savaşlarında Demiryollarının Stratejik Rolü

International Conference on The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances, , Ankara, Turkey, 23 - 24 May 2013, pp.51-52

Soykırım Müzeleri ve Önemi

I. Iğdır Uluslararası Sempozyumu, Iğdır, Turkey, 18 - 23 April 2012, pp.649-666 Sustainable Development

Levent Vadisi’nin (Malatya) Jeopark ve Jeoturizm Potansiyeli

I.Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 30 May 2012, pp.535-546

Ardahan-Ağrı-Kars-Iğdır İlerinde Jeoturizm Potansiyeli

I. Iğdır Uluslararası Sempozyumu , Iğdır, Turkey, 18 - 23 April 2012, pp.250-279

Balkan Demiryollarının Tarihi Coğrafyası

VII. Uluslararası Atatürk Kongresi , Skopje, Macedonia, 17 - 22 October 2011, pp.1

Effects of Turkish Transport Museums on Cultural Tourism

The 9. Annual Conference of the International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility, Berlin, Germany, 6 - 09 October 2011, pp.1-10

Volcanic Features in the around Lake Van in the Eastern Anatolia Region of Turkey as a suggested geopark

The 10th European Geoparks Conference, Larvik, Norway, 16 - 18 September 2011, pp.12-19

Malatya Şehrinin Gelişiminde Ulaşımın Etkisi

Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi, Malatya, Turkey, 7 - 10 September 2011, pp.9-18

A geographic assesment: Geothermal in Turkey

Eurogeo Annual Meeting and Conference,, Athens, Greece, 1 - 03 June 2011, pp.1

Malatya Şehir İçi Ulaşımı ve Yaşanan Başlıca Sorunlar

Sürdürülebilir Kentleşme ve Kentlilik Sempozyumu II , Malatya, Turkey, 29 - 30 April 2011, pp.465-490

Effects of Turkish railway museums on cultural tourism

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, vol.19, pp.131-138 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

A Suggested Geopark Site: Cappadocia

European Geoparks Conference, Levkas, Greece, 1 - 04 June 2010, pp.1

Şuğul Kanyon Vadisi’nin (Sivas) Doğal Ortam Özellikleri ve Ekoturizm Potansiyeli

I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Kitabı , Nevşehir, Turkey, 27 - 30 May 2010, pp.404-412 Sustainable Development

Suggested Geoparks ın Turkey: Volcanic Mountains

New Challenges with Geotourism Proceedings of The VIII European Geoparks Conference, Braga, Portugal, 14 - 16 September 2009, pp.264-269 Sustainable Development

The Main Geotourism Resources of Turkey

Geographical Diversity, Balıkesir, Turkey, 28 - 31 May 2009, pp.227-233

Kültür Turizmine Bir Örnek: Sivas Şehri

Cumhuriyet Dönemi Sivas Sempozyumu Bildirileri , Sivas, Turkey, 27 - 30 October 2008, pp.259-276

Türkiye Turizminde Demiryolu Ulaşımının Yeri

II. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Bildiriler Kitabı , İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.259-268

Coğrafi Bir Bakışla Küreselleşme Sürecinin Dünya ve Türkiye Turizmine Etkileri

III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 17 - 19 April 2008, pp.150-153

Batman İlinin Eğitim Coğrafyası

I. Uluslararası Batman ve Çevresi Tarihi ve Kültürü Sempozyumu , Batman, Turkey, 15 - 17 April 2008, pp.343-354

Coğrafî Bakımdan Türkiye’nin Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi

ICANAS Congress , Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, pp.27-48

Tourism potential of Demre (Antalya)

GEOMED-2007-International Symposium on Geography, Antalya, Turkey, 5 - 08 June 2007

The Socio-Economic Dimension of Global Change and Its Effect on Türkiye

Fourth International Conference Global Change and Problems Theory and Practice, Sofija, Bulgaria, 20 - 22 April 2007, pp.264-270 Sustainable Development

Türkiye’de Demiryolu Ulaşımının Jeopolitik Önemi

Uluslararası Demiryolu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Turkey, 13 - 15 December 2006, pp.26-38

Dağ Coğrafyasına Bir Örnek: Yıldız Dağı ve Turizm Potansiyeli

Ulusal Coğrafya Kongresi (İsmail Yalçınlar Anısına) Bildiri Kitabı, İstanbul, Turkey, 29 - 30 September 2005, pp.433-440 Sustainable Development

Kangal Köpeklerinin Doğal Ortam Özelliklerinin Belirlenmesi

II. Uluslararası Kangal Köpekleri Sempozyumu , Sivas, Turkey, 08 July 2005, pp.54-62 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Geotourism and Proposed Geopark Projects in Turkey

in: The Geotourism Industry in the 21st Century The Origin, Principles, and Futuristic Approach, Bahram N. Sadry, Editor, Apple Academic Press, Florida, pp.387-418, 2021

Türkiye Turizminde Demiryolu Ulaşımının Rolü ve Sorunları

in: Profesör Doktor Nuran TAŞLIGİL’e Armağan, ERBİLEN ÜÇIŞIK , Süheyla ve ŞAHİN Güven, Editor, Eski Babil Yayınları, İstanbul, pp.287-303, 2019

Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğa Koruma İlişkisi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

in: Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat ARSLAN,Arife KARADAĞ,Pervin AKSAK, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.85-115, 2018

Türkiye'nin Ulaşım Coğrafyası

in: Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Serkan Doğanay,Mete Alim, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.231-252, 2016

Geotourism in Turkey

in: Alternative Tourism in Turkey, Istvan Egresi, Editor, Springer, London/Berlin , Berlin, pp.87-107, 2016 Creative Commons License

“Doğanşar İlçesi’nde (Sivas) Doğa-Kültür Turizmi ve Yürüyüş Rotaları

in: Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, Serhat Zaman ve Ogün Coşkun, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:1056, K.K.E.F. Yay. No: 131, Erzurum, pp.487-499, 2015

Sivas İli Jeomiras Envanteri Atlası

in: Coğrafya da Yeni yaklaşımlar Prof Prof hc İbrahim Atalay ın 45 Meslek Yılına Armağan, Prof.Dr. Recep EFE, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, pp.219-225, 2015

The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances

in: Balkan Savaşlarında Demiryollarının Stratejik Rolü, Mustafa Aydın, Editor, Türk Tarih Kurumu, , Ankara, pp.899-912, 2014

Volcano Tourism in Turkey

in: Volcanic Tourist Destinations Geoheritage Geoparks and Geotourism, P. Erfurt Cooper, Editor, Springer, London/Berlin , London, pp.89-102, 2014

The Geopark Potential of Dipsiz creek valley (Akçadağ/Malatya)

in: The Science and Education at The Beginning of The 21 Century in Turkey, emin,Emin Atasoy, Editor, St Klıment Ohridski University Press, Sofija, pp.329-337, 2013

Divriği Province as Suggested Geopark

in: Present Day Environmental Changes in Romania and Turkey,, : Dan Balteanu,İbrahim Atalay,Liliana Dumitrache,Ana Irana Dınca, Editor, Editura Universitatii din bucureşti press, Bucuresti, pp.109-116, 2013 Sustainable Development

A Suggested Geopark Site: Gypsum Karst Topography between Sivas-Zara

in: Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region-II, Recep Efe İbrahim Atalay, Editor, Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA , London, pp.137-148, 2011

Türkiye’de Bölgesel Ve Uygulamalı Coğrafya Çalışmaları ve Coğrafyacılar

in: Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi II,, Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.41-52, 2009

Türkiye’de Coğrafya Biliminin Gelişimi ve Kurumsallaşması

in: Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi I, Kıta Avrupası Etkisi, , Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.406-429, 2009

Türkiye’de Nüfus Çalışmaları ve Kurumsallaşması

in: Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi II Anglo-Amerikan Etkisi,, Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.126-138, 2009

Cumhuriyetten Günümüze Mardin İli’nin Nüfus Özellikleri

in: Makalelerle Mardin II , İbrahim Özcoşar, Editor, İmak Ofset Basım Yayıncılık, Mardin, pp.25-51, 2007

II. Dünya Savaşı Sonrasında Uygulamalı Coğrafya ve Amerikan Etkis

in: Sosyoloji ve Coğrafya , Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.825-837, 2006

Doğu-Batı Ayrımında Coğrafyada Mekan Kavramı ve Mekanın Denetimi

in: Sosyoloji ve Coğrafya , Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.931-944, 2006

Other Publications