Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Aspect of Generalization Act from an Actor-Oriented Transfer Perspective

BAŞKENT UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.6, no.1, pp.1-12, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

CEBİRE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN TUTUMÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİKÇALIŞMASI

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.1960-1970, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

DNR tabanlı öğretim hakkında öğrenci görüşleri

International Journal of Innovative Research in Education, vol.4, no.3, pp.112-119, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik eğitiminde bir model:DNR tabanlı öğretim

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.36-41, 2016 (Other Refereed National Journals)

Pre-Service Classroom Teachers' Proof Schemes in Geometry: A Case Study of Three Pre-service Teachers

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.63, pp.133-152, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Okul öncesi dönemde ninniler ile matematik öğretimi

Zeitschrift Für Die Welt Der Türken, vol.2, no.1, pp.351-362, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investİgatİng the proofs of preservİce classroom teachers İn geometry

7th International Eurasian Conference onMathematical Sciences and Applications, 28 - 31 August 2018

Cognitive Processes of Fourth Graders When Solving Non-Routine Problems

7th International Eurasian Conference onMathematical Sciences and Applications, 28 - 31 August 2018

Cebir Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10 - 12 May 2018

Students’ Ways of Thinking about Rate of Change

10thWorld Conference on Educational Sciences, 1 - 03 February 2018

DNR tabanlı öğretim hakkında öğrenci görüşleri

6th Cyprus International Conference on Educational Research, 4 - 06 May 2017

Matematik eğitiminde bir model: DNR tabanlı öğretim

5thWorld Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.47

Matematik öğretmeni adaylarının sonsuz kavramı ile ilgili algıları

VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 June 2014

Preservice primary mathematics teachers’ viewsabout qualities of a good teacher

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, 16 - 18 May 2014

An evaluation about teacher training programs: From the perspective of preservice teachers

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, 16 - 18 May 2014

Matematik öğretmeni adaylarinin irrasyonel sayi kavrami ile ilgili algilari

VI. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 June 2014

Matematik Öğretmeni Adaylarının İrrasyonel Sayı Kavramı İle İlgili Anlayışları

VI. Internetional Congress Of Educational Research, Ankara, Turkey, 5 - 08 June 2014

İlköğretim öğrencilerinin ‘matematik’ ve ‘matematik öğretmeni’ kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforlar

2nd International Conference onNew Trends in Education and Their Implications, 27 - 29 April 2011

Matematik öğretmeni adaylarının özel alan yeterliliklerine ilişkin görüşleri

UluslararasıÖğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16 - 18 May 2010

Books & Book Chapters

Üçgen ve Öğretimi

in: Geometri ve Öğretimi, Ağırman Aydın, Tuğba ve Küçük Demir, Betül, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.103-140, 2020