Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NekrotizanFasiiti Taklit Eden Piyoderma Gangrenozum Olgusu

4. Uluslar arası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi, 7 - 09 February 2019

Kronik Böbrek Hastalığı için Birliktelik Kuralı Yöntemi ile Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

XX. ULUSAL VE III. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 29 October 2018

Comparing the performance of different statistical software packages for power analysis in clinical trials

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), 28 - 30 April 2018

COMT geni (SNP: rs737865) ile şizofreni arasındaki ilişki: Bir meta analiz

XVIII. ULUSAL ve I. ULUSLARARASIBİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, 26 - 29 October 2016

Metrics

Publication

12
UN Sustainable Development Goals