Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Metropollerde Önemli Bir Realite: Göç, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Odağında Çözüm Önerileri

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.141-155, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sığınma Evinden Ayrılan Kadınların Sürdürebilir Yaşamları

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.3, pp.79-87, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sığınma Evinden Ayrılan Kadınların Sürdürebilir Yaşamları

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.363

Sokakta Çalışan Çocukların Karşılaştığı Tehlikeler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17), İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.375-382

Books & Book Chapters