Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metropollerde Önemli Bir Realite: Göç, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Odağında Çözüm Önerileri

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.141-155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sığınma Evinden Ayrılan Kadınların Sürdürebilir Yaşamları

Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.79-87, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sığınma Evinden Ayrılan Kadınların Sürdürebilir Yaşamları

Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojiler Kongresi, Isparta, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.363

Sokakta Çalışan Çocukların Karşılaştığı Tehlikeler

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17), İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017, ss.375-382

Kitap & Kitap Bölümleri