Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metropollerde Önemli Bir Realite: Göç, Çocuk Suçluluğu ve Sosyal Hizmet Odağında Çözüm Önerileri

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.141-155, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar