Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Sığırlarda Barınak Nakil Ve İnsan Hayvan Etkileşimi Gibi Bazı Faktörlerin Hayvan Refahı Üzerine Etkileri

Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg, vol.13, no.3, pp.215-222, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bingöl İli Manda Yetiştiriciliğinin Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yetiştirici Gözüyle Değerlendirilmesi

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., vol.6, no.2, pp.127-134, 2016 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of Applications of Mating Season in Small Animal Breeding in Bingol Province

Van Vet J, vol.26, no.1, pp.13-16, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Influence of Breeder Age to the Interior and Exterior Quality of Quail Eggs

Turk Doğa ve Fen Dergisi, vol.3, no.2, pp.42-45, 2014 (Other Refereed National Journals)

Kanatlılarda Yerleşim Sıklığının Performans ve Stres Üzerine Etkileri

Tr. Doğa ve Fen Derg, vol.2, no.2, pp.33-37, 2013 (Other Refereed National Journals)

Keklik Yetiştiriciliğinde Kesim ve Karkas Özelliklerini Etkileyen Faktörler

Bingöl Üni. Fen. Bil. Ens. Derg, vol.1, no.2, pp.90-93, 2011 (Other Refereed National Journals)

Keklik Yetiştiriciliğinde Büyüme ve Besi Performansını Etkileyen Faktörler

Bingöl Üni. Fen. Bil. Ens. Derg, vol.1, no.2, pp.86-89, 2011 (Other Refereed National Journals)

Devekuşu Yetiştiriciliğinde Tür Özellikleri ve Verimleri

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.93-99, 2004 (Other Refereed National Journals)

Devekuşu Yetiştiriciliğinde Bakım ve Besleme İlkeleri

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.79-85, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cattle Shelters and Animal Welfare.

II. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018

. The Importance Of Stubble For Agricultural Production And The Negative Effects Of Burning Stubbles On The On Livestock, Soil Quality And Environment And The Solutions

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017

Kanatlılarda Stres Faktörlerinin Etin Organoleptik Özellikleri Üzerine Etkisi

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 08 October 2016