Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sığırlarda Barınak Nakil Ve İnsan Hayvan Etkileşimi Gibi Bazı Faktörlerin Hayvan Refahı Üzerine Etkileri

Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg, cilt.13, ss.215-222, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bingöl İli Manda Yetiştiriciliğinin Sorun ve Çözüm Önerilerinin Yetiştirici Gözüyle Değerlendirilmesi

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., cilt.6, ss.127-134, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Applications of Mating Season in Small Animal Breeding in Bingol Province

Van Vet J, cilt.26, ss.13-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Influence of Breeder Age to the Interior and Exterior Quality of Quail Eggs

Turk Doğa ve Fen Dergisi, cilt.3, ss.42-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanatlılarda Yerleşim Sıklığının Performans ve Stres Üzerine Etkileri

Tr. Doğa ve Fen Derg, cilt.2, ss.33-37, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keklik Yetiştiriciliğinde Büyüme ve Besi Performansını Etkileyen Faktörler

Bingöl Üni. Fen. Bil. Ens. Derg, cilt.1, ss.86-89, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keklik Yetiştiriciliğinde Kesim ve Karkas Özelliklerini Etkileyen Faktörler

Bingöl Üni. Fen. Bil. Ens. Derg, cilt.1, ss.90-93, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devekuşu Yetiştiriciliğinde Tür Özellikleri ve Verimleri

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.93-99, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devekuşu Yetiştiriciliğinde Bakım ve Besleme İlkeleri

Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.79-85, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cattle Shelters and Animal Welfare.

II. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2018), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018

. The Importance Of Stubble For Agricultural Production And The Negative Effects Of Burning Stubbles On The On Livestock, Soil Quality And Environment And The Solutions

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

Kanatlılarda Stres Faktörlerinin Etin Organoleptik Özellikleri Üzerine Etkisi

Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, Samsun, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2016