Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2010 Doktora

    Bazı maleik anhidrit kopolimerlerinin antineoplastik ajanlarlatürevlendirilmesi ve karakterizasyonu

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

  • 2005 Yüksek Lisans

    İkinci ve üçüncü periyot AH2 ve AH3 tip moleküllerinin fiziksel sabitlerinin molekülerorbital kuramla hesaplanması

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü