Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Concentration modulated skin marker for radiotherapy treatment planning process

PHYSICA MEDICA-EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS, cilt.29, sa.2, ss.196-203, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cytotoxic effect of acriflavine against clinical isolates of Acanthamoeba spp.

Parasitology research, cilt.112, sa.2, ss.529-33, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Modification of Maleic Anhydride-Styrene Copolymer with Noradrenaline by Chemical and Enzymatic Methods

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.122, sa.4, ss.2821-2828, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis Structural Characterization and Water Solubility of a Novel Modified Poly maleic anhydride co vinyl acetate Acriflavine Conjugate

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.44, sa.4, ss.549-558, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Co-polymer drug conjugates cytotoxicity, antitumor, antimicrobial activities on MG-63 bone cancer cell lines

The 13th International Conference of the Asian Clinical Oncology Society, Chiang-Mai, Tayland, 23 - 25 Şubat 2018, ss.181

Determination of mechanisms of amide and imide derivative of maleic anhydride-alt-styrene copolymer by using TGA-FTIR analysis

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir/ Ürgüp, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017

Determination of Mechanisms Amide and Imide Derivatives of Maleic Anhydride-alt-Styrene Copolymer by Using TGA-FTIR Analyzes.

BİLMESZENGİN HACI BAYRAM,KARAKUŞ GÜLDEREN (2017). Characterizationof AmideandImideDerivativesof MaleicAnhydride-alt-StyreneCopolymerby Using TGA-FTIR Analyzes. I. International ScientificandVocationalStudiesCongress (BILMES 2017), 5-8 Oct, Nevşehir, TURKEY., 5 - 08 Ekim 2017

Simple Structural Characterization Method for (Maleic Anhydride-Co-Vinyl Acetate)/Doxorubicin Conjugate

BIOMED 2017 22ND INTERNATIONAL BIOMEDICALSCIENCE TECHNOLOGY SYMPOSIUM, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

In-vitro Effects of Modified Product MAVA/HX Copolymer/Drug Conjugate on T. Vaginalis and Acanthamoeba Species

BIOMED 2017 The 22ndInternational Biomedical Science and Technology Symposium, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

ZETASIZER MEASUREMENTS OF POLYMER-DRUG DELIVERYSYSTEM: POLY (MALEIC ANHYDRITE-CO-VINYL ACETATE) -ACRIFLAVINE CONJUGATE

3rd International Conference on New Trends in Chemistry, Helsinki, Finlandiya, 28 - 30 Nisan 2017, ss.103

ZETASIZER MEASUREMENTS OF POLYMERS

3rd International Conference on New Trends in Chemistry, Helsinki, Finlandiya, 28 - 30 Nisan 2017, ss.69

Investigation of pH Effect on Zetasizer Measurements of Poly maleic anhydrite co vinyl acetate acriflavine conjugate

All in One Conferences, 2nd International Conference on New Trends in Chemistry (Zagrep, Hırvatistan), Zagreb, Hırvatistan, 19 - 22 Nisan 2016

Synthesis Characterization and in vitro Antiproliferative Cytotoxic Effects of a Poly maleic Anhydride alt Acrylic Acid Hydroxyurea Conjugate

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research Development (In Memory of Professor Ünsal ÇALIŞ), Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015

Itakonik Asitli Akrilamid Polimerinin Akriflavin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

Akrilamid Polimerinin Akriflavin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 20 Mart - 22 Eylül 2015

Itakonik Asitli Akrilamid Polimerinin Prokainamid Hidroklorid Etken Maddesi ile Fiziksel Absorbsiyonu ve Karakterizasyonu

3. İlaç Kimyası İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

Zetasizer Measurements of Poly (Maleic Anhydrate-co-Vinyl Acetate) -Hydroxyurea Polymer Drug System in Simulated Body Fluids

ISOPS 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (Ankara), Ankara, Türkiye, 9 - 12 Haziran 2015

Zetasizer Measurements of Polymer Drug Delivery Systems

All in One Conferences, International Conference on New Trends in Chemistry, ICNTC 15 (Sarjah, Birleşik Arap Emirlikleri), Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri, 24 - 28 Mart 2015

Akrilamid Polimerinin Akriflavin Etken Maddesi ile Fiziksel Absorpsiyonu ve Karakterizasyonu

3.İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Mart 2015

The Stability Behaviour of Poly Maleic Anhydrate Co Vinyl Acetate Doxorubicine Polymer Drug System in Simulated Body Fluids

International Symposium on Molecular Chemistry, Molchem2014 (İstanbul), İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2014

Synthesis Characterization and in vitro Antibacterial Assessments of a Poly maleic anhydride alt acrylic acid Acriflavine Conjugate

Fourth International Meeting on Pharmacy&Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4)-İstanbul, İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014

An Investigation of The pH Effect to The Stability Behavior of Polymer Drug System Including Hydroxyurea

4th International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (İstanbul), İstanbul, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2014

Poli maleik anhidrit ko vinil asetat Noradrenalin Polimer İlaç Çiftinin Stabilitesinin İncelenmesi

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014

The Anti cancer Effect of the Copolymer-drug Conjugate Containing Cytarabine on MCF-7 Cell Lines and Its Toxic Effect on L929 Cell Lines

3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 22 - 24 Şubat 2014

Gemsitabin içeren kopolimer ilaç konjugatının MCF 7 hücreleri üzerine antitümör ve L929 hücreleri üzerine toksik etkisi

Uluslararası Katılımlı 1. Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, 30 Ekim - 03 Kasım 2013, cilt.1, ss.78-79

Synthesis Characterization and Antiproliferative Activity of a Novel Modified Poly (maleic anhydride-co-vinyl acetate)/Doxorubicin Couple

44. Dünya Kimya Kongresi (IUPAC)-44th World Chemistry Congress (İstanbul)ğ, İstanbul, Türkiye, 11 - 16 Ağustos 2013

Synthesis Characterization and Cytotoxic Potential of a Novel Modified Poly maleic anhydride co vinyl acetate Miltefosine Couple

44. Dünya Kimya Kongresi-IUPAC (44th Wolld Chemistry Congress) (İstanbul), İstanbul, Türkiye, 11 - 16 Ağustos 2013

Markedly eleveted serum cytokine levels and high viral titers in fatal Crimean Congo Hemorrhagic Fever CCHF

47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 17 - 20 Eylül 2007

Markedly Elevated Serum Cytokine Levels and High Viral Titers in Fatal Crimean Congo Hemorrhagic Fever CCHF

47th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 20 Eylül 2007