Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Birleştirme II Tekniğinin Yaşam Becerileri Gelişimine Etkisi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.4, pp.1148-1171, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Thematic Content Analysis of Studies Related to Life Skills: A Meta-Synthesis Study

International e-Journal of Educational Studies, vol.3, no.5, pp.1-15, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mental Models Pre Service Science Teachers about Basic Concepts in Chemistry

Western Anatolia Journal of Educational Science, pp.284-294, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çevre Eğitiminde Uygulanabilir Model Arayışı: Gelişmiş Ülkelerden Örnekler ve Türkiye

Uluslararası fen, matematik, girişimcilik ve teknoloji eğitimi kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.90-97

Eğitim Fakültesindeki Akademisyenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.424-425

Birleştirme II Tekniğinin Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.156

Yaşam Becerileri İle İlgili Yapılan Çalışmaların Tematik İçerik Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması

12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.156

Birleştirme II Tekniğinin Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Becerileri Gelişimine Etkisi

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.405-406

Birleştirme II Tekniğine Uygun Olarak Geliştirilen Rehber Materyalin Öğrenme Ortamına Etkisi

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016, pp.407-408

Birleştirme II Tekniği ve Yaşam Becerileri Arasındaki İlişkiye Tematik Bakış

24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 18 April 2015

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Probleme Dayalı Öğrenme Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.481-488

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Kavramına İlişkin Zihin Haritalarının Analizi

11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.674-675

Mental Models of Pre Service Science Teachers About Basic Concepts in Chemistry

World Conference On New Trends In Science Education, 19 - 23 September 2011, pp.48

SINIF ÖĞRETMENi ADAYLARININ GÖRSEL DERSLiKLER HAKKINDAKi GÖRÜŞLERİ

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, vol.1, pp.187-190

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE TUTUMLARININ BELiRLENMESi

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, vol.1, pp.178-181

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOKLU ZEKÂ PROFiLLERiNiN BELiRLENMESi

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011, vol.1, pp.182-186

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİNTECRÜBELERİYLE ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARINAYÖNELİK YETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

International Conferance on New Trends In Education And Their Implications, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2011, pp.879-883

Fen Ve Teknoloji Dersi Yeni Öğretim Müfredatındaki Teknolojik Tasarım KazanımlarınaYönelik Bir Çalışma

IX. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİKONGRESİ, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.199

Books & Book Chapters

Nanoteknoloji

in: Fiziğin Bilim ve Teknolojideki Uygulamaları, Doç.Dr. Dündar Yener, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.175-189, 2019