Education Information

Education Information

 • 2018 - 2019 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

 • 2014 - 2019 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Turkey

 • 2011 - 2014 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

 • 2010 - 2013 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Open Unıversıty, Department Of Sogıology, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2003 - 2005 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Educatıon, Department Of Basıc Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Çözüm odaklı kısa süreli yaklaşıma dayalı bir müdahale programının ruminasyon üzerinde etkisi

  Sakarya University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Educatıonal Scıences

 • 2011 Postgraduate

  Üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılıkları ile benlik saygıları ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı