Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Child Development, Turkey

 • 2014 - 2022 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Psychological Counseling and Guidance, Turkey

 • 2018 - 2021 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, International Relations, Turkey

 • 2013 - 2021 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sociology, Turkey

 • 2011 - 2014 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Psychological Counseling and Guidance, Turkey

 • 2010 - 2013 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Sogıology, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psychological Counseling and Guidance, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2003 - 2005 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Educatıon, Department Of Basıc Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  The Comparison of Young Adults and Elderly' Authenticity, Meaning in Life, Happiness,Forgiveness, and Loneliness Levels Sustainable Development

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sociology

 • 2014 Doctorate

  Çözüm odaklı kısa süreli yaklaşıma dayalı bir müdahale programının ruminasyon üzerinde etkisi Sustainable Development

  Sakarya University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Psychological Counseling and Guidance

 • 2011 Postgraduate

  Üniversite öğrencilerinin reddedilme duyarlılıkları ile benlik saygıları ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

  Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psychological Counseling and Guidance