Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

ORTA YAŞ BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN VE SPOR GEÇMİŞİNİN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNA ETKİSİ

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, no.3, pp.540-552, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE DİKKAT SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.10-16, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

GÜREŞÇİLERDE BOŞ VE DOLU MESANE İLE YAPILAN ANTRENMANIN HEMATURİYE ETKİSİ

Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.153-159, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Aktif ve Pasif Isınmanın Esneklik, Anaerobik Güç ve Kuvvete Etkisi

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.20-30, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

GÜREŞÇİLERDE BOŞ VE DOLU MESANE İLE YAPILAN ANTRENMANIN HEMATURİYE ETKİS

Journal of Physical Education and Sports Science, vol.12, no.3, pp.153-159, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Ses seviyesinin denge performansına etkisi.

International Journal of Human Sciences, vol.14, no.1, pp.217-224, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Düz Alanda Yapılan Antrenman İle Fartlek Antrenmanın Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesine Etkisi

Niğde Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.351-356, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

THE EFFECT OF PLYOMETRIC TRAINING ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN ALPINE SKIERS

SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, vol.9, no.1, pp.253-256, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

The Effects of Using Thyme on Iron Status in the Elite Sportsmen

Pakistan Journal of Nutrition, vol.10, no.2, pp.176-181, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Bel ağrısı çeken sedanter bayanlarda bel egzersizlerinin ağrı durumlarına etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.671-681, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Aerobik ve anaerobik egzersizlerin hematolojik parametrelere akut etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.70-82, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Güreş Müsabakasının Oksidan Stres ve Total Antioksidan Kapasiteye etkisi

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı Glisemik İndeksli Karbonhidrat Alımının Submaksimal Egzersizle İlişkisi

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Kuvvet Antrenmanı Sonrasi Olusan Kas Aağrısının Kas Hasarıyla İlişkisi

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.11, no.3, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Orta Yas Sedanter Bayanlarda Sekiz Haftalık Aerobik Egzersizle Meydana Gelen EKG Değisiklikleri

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.12, no.2, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Farklı Türdeki Kuvvet Egezersizlerinin Bağışıklık Sistemine Akut Etkis

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kendi Vücut Ağırlığı Ve Ek Aağırlıkla Yapılan Pliometrik Antrenmalarin serum Enzim Aktivitelerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.10, no.4, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİKKAT SEVİYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

17th International Sport Sciences Congress13th– 16th November, 2019, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019

Fazla Kilolu ve Birinci Derece Obez Bayanlarda Sekiz Haftalık Aerobik Egzersizlerin Kan Yağları ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri

I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.117

AKTİF VE PASİF ISINMANIN ESNEKLİK, ANAEROBİK GÜÇ VE KUVVETE ETKİSİ

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya-Alanya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.446

SERBEST VE GREKOROMEN STİL GÜREŞÇİLERİNANTROPOMETRİK YAPILARINA İLİŞKİN BAZI DEĞERLERİNKARŞILAŞTIRILMASI

III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları, 6 May - 08 December 2016

Güreşçilerde Boş ve Dolu Mesane ile Yapılan Antrenmanın Hematuriye Etkisi

4. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. Mayıs 2013 İSTANBUL, Turkey, 5 - 08 May 2013

The effects of eight week competition period training on some cellular immune components and C reactive protein in female handball players

9th ISEI (International Society of Exercise and Immunology) symposium in Tuebingen, Germany, 2009, 21 September - 23 November 2009

Aerobik ve Anaerobik Egzersizlerin Hümoral Bağışıklık Sistemine Akut Etkisi

10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2008- BOLU, 23 October - 25 November 2008