Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Extra Ventilation after Exercise on Recovery Process

STUDIES ON ETHNO-MEDICINE, cilt.10, sa.2, ss.119-124, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acute Effects of the Cellular Immune System on Aerobic and Anaerobic Exercises

HEALTHMED, cilt.6, sa.4, ss.1248-1257, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Some cellular immune components and C-reactive protein monitoring in female handball players during a competitive period

AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, cilt.5, sa.2, ss.173-176, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of regular moderate exercise on muscle damage and inflammation at individuals of different cardiovascular risk groups

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, sa.10, ss.1172-1180, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ORTA YAŞ BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN VE SPOR GEÇMİŞİNİN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNA ETKİSİ

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.540-552, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE DİKKAT SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.10-16, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİGARA KULLANMA DURUMUNUN KOŞU PERFORMANSI, TOPARLANMA SÜRESİ VE OKSİJEN SATÜRASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.80-90, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of different variables of agression levels ofphysical education and sports school and educationalfaculty students

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.20, sa.3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜREŞÇİLERDE BOŞ VE DOLU MESANE İLE YAPILAN ANTRENMANIN HEMATURİYE ETKİSİ

Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.153-159, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktif ve Pasif Isınmanın Esneklik, Anaerobik Güç ve Kuvvete Etkisi

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.20-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜREŞÇİLERDE BOŞ VE DOLU MESANE İLE YAPILAN ANTRENMANIN HEMATURİYE ETKİS

Journal of Physical Education and Sports Science, cilt.12, sa.3, ss.153-159, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ses seviyesinin denge performansına etkisi.

International Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.1, ss.217-224, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The effect of eight-week cyclic exercises and Pilates exercises in women to some physical parameters and blood lipids

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.19, sa.1, ss.60-64, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düz Alanda Yapılan Antrenman İle Fartlek Antrenmanın Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesine Etkisi

Niğde Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.351-356, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of an 8 month exercise program on bone density and some physical characteristics in sedentary women

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.1, sa.18, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF PLYOMETRIC TRAINING ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN ALPINE SKIERS

SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.9, sa.1, ss.253-256, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Using Thyme on Iron Status in the Elite Sportsmen

Pakistan Journal of Nutrition, cilt.10, sa.2, ss.176-181, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Aerobik ve anaerobik egzersizlerin hematolojik parametrelere akut etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.70-82, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bel ağrısı çeken sedanter bayanlarda bel egzersizlerinin ağrı durumlarına etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.671-681, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Glisemik İndeksli Karbonhidrat Alımının Submaksimal Egzersizle İlişkisi

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.4, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güreş Müsabakasının Oksidan Stres ve Total Antioksidan Kapasiteye etkisi

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.4, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuvvet Antrenmanı Sonrasi Olusan Kas Aağrısının Kas Hasarıyla İlişkisi

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Yas Sedanter Bayanlarda Sekiz Haftalık Aerobik Egzersizle Meydana Gelen EKG Değisiklikleri

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.12, sa.2, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Türdeki Kuvvet Egezersizlerinin Bağışıklık Sistemine Akut Etkis

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.4, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kendi Vücut Ağırlığı Ve Ek Aağırlıkla Yapılan Pliometrik Antrenmalarin serum Enzim Aktivitelerine Etkisi

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.4, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ İLE DİKKAT SEVİYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

17th International Sport Sciences Congress13th– 16th November, 2019, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019

Fazla Kilolu ve Birinci Derece Obez Bayanlarda Sekiz Haftalık Aerobik Egzersizlerin Kan Yağları ve Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri

I. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.117

AKTİF VE PASİF ISINMANIN ESNEKLİK, ANAEROBİK GÜÇ VE KUVVETE ETKİSİ

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya-Alanya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, ss.446

Spor Lisesi Öğrencileri ve Spor Merkezi Üyelerinin Spora Katılım Motivasyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellnes Kongresi, Antalya/Alanya, Türkiye, 5 Nisan - 08 Mayıs 2018

SERBEST VE GREKOROMEN STİL GÜREŞÇİLERİNANTROPOMETRİK YAPILARINA İLİŞKİN BAZI DEĞERLERİNKARŞILAŞTIRILMASI

III. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu ve Oyunları, 6 Mayıs - 08 Aralık 2016

Güreşçilerde Boş ve Dolu Mesane ile Yapılan Antrenmanın Hematuriye Etkisi

4. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. Mayıs 2013 İSTANBUL, Türkiye, 5 - 08 Mayıs 2013

The effects of eight week competition period training on some cellular immune components and C reactive protein in female handball players

9th ISEI (International Society of Exercise and Immunology) symposium in Tuebingen, Germany, 2009, 21 Eylül - 23 Kasım 2009

Aerobik ve Anaerobik Egzersizlerin Hümoral Bağışıklık Sistemine Akut Etkisi

10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2008- BOLU, 23 Ekim - 25 Kasım 2008