Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tensile Properties of Denture Base Resin Reinforced with Various Esthetic Fibers

JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, cilt.123, sa.6, ss.3354-3362, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Peel Bond Strength of Two Silicone Soft Liners to a Heat-cured Denture Base Resin

JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, cilt.13, sa.6, ss.579-584, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Water sorption of denture base resin reinforced with different fibres

MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, cilt.14, sa.4, ss.332-337, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Temperature rise induced by various light curing units through human dentin

DENTAL MATERIALS JOURNAL, cilt.28, sa.3, ss.253-260, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Polieter-Eter-Keton (PEEK) Diş Hekimliğinde Yükselen Materyal

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, cilt.2, ss.76-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Some Drinks on Saliva pH

JBR Journal of Interdisciplinary Medicine and Dental Science, cilt.5, sa.4, ss.1-4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antimicrobial Effects of Some Plant Extracts on the Oral Pathogens Around the Removable Denture

The International Annals of Medicine, cilt.1, sa.10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the effect of two different denture cleansers on the bond strength of soft liners

International Journal of Academic Research, cilt.9, sa.1, ss.20-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The assessment of impact properties of a denture base polymer reinforced with various fibbers

International Journal of Academic Research, cilt.9, sa.1, ss.15-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik Komplike Kuron Kırığı ve Lateral Lüksasyon Tedavisinin Üç Yıllık Takibi: Olgu Raporu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.380-384, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırılmış Bir Anterior Dişin Prefabrik Post Desteği Ve Kendi Kırık Parçası İle Restore Edilmesi: Olgu Raporu

Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.5, sa.3, ss.74-77, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Komplike Kuron Kırığı Olgusunda Cam Fiber Post destekli Kompozit Restorasyonu: Olgu Raporu ve 18 Aylık Takip

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.197-202, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibular Tam Protez Ölçü Modellerinin Üç Boyutlu Bir Ölçüm Yöntemiyle Karşılatırılması

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.105-110, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of cytotoxicity levels of some denture relining materials

24 th International Dental Congress, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018

AIRLINE COMPANIES AND CHILDREN’S MENU OPTIONS

I. International child friendly tourism congress, Sivas, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

PUBLIC RESPONSIBILITY AND PROGRESS IN THE DEVELOPMENT OF CHILD FRIENDLY HEALTH TOURISM

I. International child friendly tourism congress, Sivas, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2018

Investigation of prosthetic treatment indication distribution in Cumhuriyet University Dentistry Faculty

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018

Investigation of the Antimicrobial activity of some

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Mart 2018

INVESTIGATION OF DENTAL ANXIETY LEVELS OF STUDENTS OF CUMHURIYET UNIVERSITY DENTAL SCHOOL

24. International Scientific Congress and Exhibition IZDO, TEPEKULE KONGRE MERKEZİ – İZMİR, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017, ss.137

Rehabilitation of the Occlusal Vertical Dimension: A Case Report

TDB uluslararası kongre, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

The Effects of Probiotics on Oral Flora of Individuals Using Removable Denture

TDA 23 International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.68

Effects of Some Drinks on Saliva PH

TDA 23 International Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.346

Use of Oral Appliance in Obstructive Sleep Apnnea: A Case Report

TDB uluslararası kongre, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Esthetic Laminate Restorations: A Case Report

TDB uluslararası kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Effects of Boron on The Physical Properties of PMMA

FDI 2013 Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013

3 Boyutlu Görüntüleme Yöntemi ile Alt Tam Protez Ölçülerinin Karşılaştırılması

13. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 19 - 24 Haziran 2006

Mandibular Complete Denture Secondary Impression Technique to Make Without Pressure

11. International Biomedical Science and Technology Days, Ankara, Türkiye, 6 - 10 Eylül 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

EFFECTS OF PROBIOTICS ON ORAL HEALTH

Academic Studies inHealth Sciences - II, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editör, Gece Publishing, ss.143-153, 2020