Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri

 • Lisans Anlam Bilimi

 • Lisans Kültür ve Dil

 • Lisans Türk Mitolojisi (Seçmeli - Genel Kültür)

 • Lisans Türk Dili - II

 • Lisans Dil Eğitiminin Temel Kavramları

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Lisans Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi

 • Lisans Öğretmenlik Meslek Etiği

 • Lisans Türk Dili - I

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Genel Dil Bilimi

 • Lisans Türkçe-I: Yazılı Anlatım I

 • Lisans Tarihi Türk Lehçeleri

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Anlama Teknikleri: Okuma Eğitimi

 • Yüksek Lisans Dilbilim ve Dilbilim Akımları

 • Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi I

 • Lisans Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi

 • Lisans Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Lisans Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Türk Dili II:Cümle ve Metin Bilgisi

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Türkçe - ll: Sözlü Anlatım

 • Lisans Sözlü Anlatım - II

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Türk Dili II: Şekil Bilgisi

 • Lisans Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Lisans Sözlü Anlatım - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Dil Bilgisi Çözümlemeleri - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Türkçe-II: Sözlü Anlatım

 • Lisans Çağdaş Türk Lehçeleri

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Türk Dili I:Ses Bilgisi

 • Lisans Genel Dil Bilimi

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri

 • Lisans Türkçe I:Yazılı Anlatım

 • Lisans Türk Dili II: Şekil Bilgisi

 • Lisans Türk Dili II:Cümle ve Metin Bilgisi

 • Lisans Tarihi Türk Lehçeleri

 • Lisans Anlam Bilimi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Türk Mitolojisi (Seçmeli - Genel Kültür)

 • Lisans Anlatma Teknikleri: Konuşma Eğitimi

 • Lisans Türk Dili I: Ses ve Şekil Bilgisi

 • Lisans Anlama Teknikleri: Okuma Eğitimi

 • Lisans Türk Dili I:Ses Bilgisi

 • Yüksek Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi - II

 • Lisans Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Anlatma Teknikleri: Yazma Eğitimi

 • Lisans Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

 • Lisans Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi

 • Lisans Sözlü Anlatım - I

 • Lisans Bitirme Ödevi / Tezi

 • Lisans Osmanlı Türkçesi II

 • Lisans Osmanlı Türkçesi II

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Türk Halk Edebiyatı - I

 • Lisans Osmanlı Türkçesi I

 • Lisans Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Lisans Türk Dili III: Sözcük Bilgisi

 • Lisans Türkçe-II: Yazılı Anlatım II

 • Lisans Türkçe-II: Sözlü Anlatım

 • Lisans Osmanlı Türkçesi I

 • Lisans Türkçe-II: Yazılı Anlatım II

 • Lisans Türkçe II: Sözlü Anlatım

 • Lisans Dil ve Kültür

 • Lisans Türk Dili III: Sözcük Bilgisi

 • Lisans Türkçe-I: Yazılı Anlatım I

 • Lisans Orta Türkçe ve Metin İncelemeleri

 • Lisans Tiyatro ve Drama Uygulamaları

 • Lisans Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Lisans Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Lisans Anlam Bilimi

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Lisans Türk Ede.II: Yeni Türk Edebiyatı

 • Lisans Yaşayan Türk Lehçeleri

 • Lisans Konuşma Ve Yazma Eğitimi - II

 • Lisans Eski Türkçe ve Metin İncelemeleri

 • Lisans Çağdaş Türk Edebiyatı

 • Lisans Türk Ed:I: Eski Türk ve T.Halk Ed.

 • Lisans Tiyayro ve Canlandırma

 • Lisans Okul Deneyimi I

 • Lisans Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Lisans Türk Halk Edebiyatı

 • Lisans Türkçe I: Yazılı Anlatım

 • Lisans Türk Dili II:Cümle ve Metin Bilgisi

 • Lisans Türk Dili I:Ses ve Şekil Bilgisi

 • Lisans Sözlü Anlatım