Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 1998 Doktora

    Kuzey (Kıpçak) Grubu Türk Lehçelerinde Zarf-Fiiller

    Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  • 1992 Yüksek Lisans

    Eski Anadolu Türkçesiyle Yapılmış Satırarası Kuran Çevirisi

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı