General Information

Institutional Information

Unit
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Department
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Anabilim Dalı (disip. ararsı)
Program
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Anabilim Dalı (disip. ararsı)