Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rotavirus and adenovirus gastroenteritis: time series analysis

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.57, sa.4, ss.590-596, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN BORSALAR ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.42, sa.2, ss.361-385, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Konjonktürel Dalgalanmaların Markov Rejim Değişim Modeli ile İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.34, sa.2, ss.515-530, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enflasyon-Faiz İlişkisi: Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.11, ss.515-528, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler: Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.907-928, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tarihsel Süreç İçerisinde Faizin Kuramsal Açıdan Gelişimi

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.131-160, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The validity of Marshall Lerner condition in Turkey A cointegration approach

Theoretical and Applied Economics, cilt.21, ss.21-32, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Cari Açık Bütçe Açığı ve Yatırım Tasarruf Açığı İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.253-269, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye Ekonomisinde Yatırımların Faiz ve Gelir İlişkisinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi

İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.1-16, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Petrol Fiyatlarındaki Gelişmelerin Türkiye nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.289-299, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de İhracatta Uygulanan KDV İadesinin İhracata Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz

Sosyo-Ekonomi Dergisi Dergisi, cilt.4, sa.8, ss.89-98, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğrusal Regresyon Analizinde M Tahminciler ve Ekonometrik Bir Uygulama

Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.106-115, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison of Estimation Performanies via Using OLS and Robust Estimators in Estimating ARDL Models

20th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020, ss.82

A New Robust Unit Root Test With A Simulation Study

11th International Statistics Congress, Bodrum/Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019, ss.254

Enflasyon-Faiz İlişkisi Bir ARDL/Sınır Testi Uygulaması

ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.73

Gibson Paradoksunun Türkiye İçin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Sınır Testi Yaklaşımı

ISEOS 2017 XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.9

EKONOMİK BÜYÜME, KARBON EMİSYONU VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİ

ENSCON 2017 International Congress of Energy, Economy and Security, 25 - 26 Mart 2017

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile Karşılaştırılması

International Conference on Eurasian Economies, Kazan, Rusya, 9 - 11 Eylül 2015, ss.321-329

ETS Error Trend Seasonal Yöntemiyle Öngörü ve Karşılaştırmalı Uygulamaları

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2014

Türkiye de Cari İşlemler Dengesinin Belirleyicileri Ekonometrik Bir Analiz

14. Uluslarası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK Uygulamalı ve Teorik Seçme Konular, Noyan Yalman İlkay, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.317-332, 2020