Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslamofobi ve Cihad Kavramı

Din ve Hayat, ss.32-35, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Bireyin Gelişiminde İnsan Olmada Dinin ve Din Eğitiminin Yeri

Din ve Toplum, cilt.5, ss.24-31, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Sosyal Barış ve Din Eğitimi

Yeni Dünya Dergisi, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Kubbe Altında Kadınlara Yer Açmak

Diyanet Aylık Dergi, ss.2-3, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hz Peygamber ve Merhamet Eğitimi

Âb-ı Hayat Dergisi, ss.2-3, 2012 (Hakemsiz Dergi)

İslâm Korkusunda İslâmofobide Cihad Algısının Rolü C Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayına hazır

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.165-187, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm ve Kadın

Âb-ı Hayat Dergisi, cilt.8, ss.14-16, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Haccı Yeniden Düşünmek

Âb-ı Hayat Dergisi, cilt.11, ss.2-4, 2011 (Hakemsiz Dergi)

İslâm ve İş Ahlâkı

Din ve Hayat Dergisi, cilt.10, ss.42-44, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Çocuğun Ailede Kazanacağı Önemli Bir Değer Kanaatkârlık

Eğitime Bakış Dergisi, ss.55-58, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Sosyal Bütünleşmemizin Temel Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.73-101, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aile İçi Şiddet ve Huzur Din Eğitimi

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.93-124, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İş Ahlâkı Sorunu Olarak Sömürü ve Toplumsal Zararları Dinî Eğitsel Bir Yaklaşım

Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.9, ss.11-34, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alevî Sünnî Farklılığı Açısından Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.189-209, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk ve Namaz

Âb-ı Hayat Dergisi, cilt.5, ss.19-21, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Örgün ve Yaygın Eğitimde Öğrenenlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Din Eğitimi ve Öğretimi

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.123-139, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslâm Ahlâkının Niteliği

Âb-ı Hayat Dergisi, cilt.4, ss.12-14, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Çocuk ve Ramazan

Diyanet Avrupa Aylık Dergi, cilt.113, ss.34-35, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Asr ı Saadet Döneminden Günümüze Kadınlar ve Cami Eğitimi

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, ss.131-152, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağdaş Dünyada Din Öğretimi ve Kırgızistan la Karşılaştırılması

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.91-119, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırgızistan da Misyonerlik ve Din Eğitimi

CÜ İlahiyat Fakültesi, cilt.11, ss.91-128, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur angı Kanday Okumak Gerek

Oş Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğrenci Dergisi, cilt.1, ss.2-4, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hz Peygamber Döneminden Günümüze Kadınlar ve Cami Eğitimi

Değerler Eğitimi Dergisi, ss.107-130, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırgızistan dagı Etnikalık Diasporalardın Arasında Birimdik Indımak Iraşkerdik Tüptölüüsündögü Negizgi Prinsipter Jana İslam

Oş Devlet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İlmî Dergisi, ss.97-121, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur an ı Nasıl Okumalıyız

Diyanet Avrupa Aylık Dergi, cilt.74, ss.22-24, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hz Peygamber in Eğitiminde Bir İlke Olarak Hoşgörü

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.109-132, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB ye Giriş Sürecinde Ortaöğretimde Diğer Dinlerin Öğretimi İle İlgili Öğrencilerin Düşünceleri

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.101-127, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinde Sosyal Dayanışma Konusunun Öğretimi

Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.253-268, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Psikolojisi ve Din Eğitimi

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.417-429, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Yaygın Din Eğitimi Kurumları

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.329-356, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaygın Din Eğitimi Kurumları ve Toplumsal Barış

CU İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.329-356, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur an ın Işığında İslâm a Davet

CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.333-346, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Davette Hikmet ve Güzel Öğüt

Tohum Dergisi, cilt.1, ss.12-13, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Anadolu Esnaf Teşkilatı Olarak Ahilik ve Eğitim

Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018

Kadın-Cami İlişkisinin Teolojik Temelleri

Uluslararası Cami Sempozyumu Sosyo Kültürel Açıdan, Ankara, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2018, cilt.1, ss.136-149

Kadınların Camilerle Bütünleşmesindeki Zorluklar ve Bazı Çözüm Önerileri

IX. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2018

Bir Değer Eğitimcisi Olarak Peygamber (s.a.v.) ve Hoşgörü Eğitimi

Toplumsal Bütünleşmede Değerler ve Eğitimi III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2018, cilt.1, ss.197-211

Hedef Kitleyi Sosyalleştirici Özelliği Açısından Cami Eğitimi

Sempozyum, İstanbul, Türkiye, 14 Mayıs 2017, ss.256-272

İdeal Öğretmenin Temel Nitelikleri

Kendi Eğitim Dünyamızın Yeniden İnşası Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2016

Toplumsal Barışı Tehdit Eden Unsurlara Karşı Din Eğitiminin Gücü ve İşlevi

Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dini Söylemin Önemi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2016, ss.247-269

Model Öğretmen DKAB Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Vasıflar

Din Öğretimi Çalıştayıı, Amasya, Türkiye, 10 - 11 Eylül 2015

Ahmet Cevat Emre ve Ahlâk Eğitimi

Son Dönem Ahlâk Terbiyecileri ve Ahlâk Terbiyesi’ Konulu Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2014, ss.213-223

İslâm Karşıtlığında İslamofobi Cihad Algısının Rolü

İslamofobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2011, ss.235-248

Vaazın Etkinliğinde Dil ve Üslubun Önemi

Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Aralık 2011

Cinsiyet Algısının Müslüman Kadınların Cami Eğitimine Yansıması

Dini ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2011, ss.273-289

Müslümanlar Arasında Ayrılığın ya da Birlikteliğin Odağında Kerbela

Çeşitli Yönleriyle Kerbela, Uluslararası Kerbela Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, ss.249-258

Aile İçi Şiddet ve Huzur Eğitimi Aile ve Eğitim Tartışmalı İlmi Toplantı 24 25 Nisan Ensar Yayınları İstanbul 2010

Aile ve Eğitim (Tartışmalı İlmi Toplantı), İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2010, ss.171-192

Yaz Kur an Kursları Öğreticilerinin Temel Nitelikleri

Yaygın Din Öğretimi Bağlamında Yaz Kur’an Kursları, Erzurum, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2010, ss.43-60

Sosyal Bütünleşmemizin Temel Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri

Birlikte Yaşama Kültürü 2. Ulusal Sivas Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 Aralık 2009, ss.158-191

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Alevîliğin Öğretimi

Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2008

Bazı Ülkelerde İlk ve Orta Öğretim de Din Öğretimi ve Kırgızistan daki Durumla Karşılaştırılması

Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlâk Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 21 - 22 Mayıs 2007, ss.117-140

Kadınların Cami Eğitimi ve Diyanet İşleri Başkanlığı nın Buna Yönelik Hizmetleri

I. Din Hizmetleri Sempozyumu: Din Hizmetlerinin Bugünü ve Geleceği, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2007, ss.277-292

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi Ünite Konularının Barış Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2004, ss.697-713

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Beyza Bilgin ve Birlikte Yaşama Kültür

Beyza Bilgin’de Din Eğitimi Din Eğitiminde Beyza Bilgin, Mualla Selçuk, Cemal Tosun, Recai Doğan, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.325-349, 2019

Kur’an Eğitimi Tarihinde Örnek Bir Şahsiyet: Hafız Hasan Akkuş

IX. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu Şehir ve Medeniyetin İnşasında Din Görevlilerinin Yeri, Mustafa Sürün, Editör, Ravza Yayıncılık, İstanbul, ss.463-486, 2019

Dinî Hitabet ve Mesleki Uygulama

Asitan Yayınları, Sivas, 2018

Hz. Peygamber ve Eğitim

Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed, Recep Çetintaş, Anar Gafarov, İbrahim Türkoğlu, Editör, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, ss.75-89, 2017 Creative Commons License

Hz. Peygamber’in Eğitiminde Bir İlke Olarak Hoşgörü

Eğitimci ve Tebliğci Hz. Peygamber (sas), Adnan Demircan, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.201-237, 2017

Hz. Peygamber ve Eğitim

Çeşitli Yönleriyle Hz. Muhammed, Recep Çetintaş ve Diğerleri, Editör, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, ss.13-32, 2017

Dini Hitabet

Vizyon Matbaacılık, Sivas, 2016

Camilerin Eğitim Fonksiyonu

DEM Yayınları, İstanbul, 2013

Kadınların Eğitiminde Camilerin Rolü

Cami Kadın ve Aile, , Editör, DİB Yayınları, Ankara, ss.47-63, 2013

Cami Eksenli Din Eğitimi

Din Eğitimi El Kitabı, Recai Doğan-Remziye Ege, Editör, Grafiker Yayınları, İstanbul, ss.297-323, 2012

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Barış Eğitimi

Din Eğitiminde Çağdaş Konular, Mustafa Köylü, Editör, DEM Yayınları, Ankara, ss.225-245, 2012

Alevi_Sünni Diyaloğu

Asitan Yayınları, 2011

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Aleviliğin Öğretimi

Türkiye’xxde Okullarda Din Öğretimi, Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin, Editör, DEM, İstanbul, ss.87-102, 2011

Diğer Yayınlar