Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2019 TOPLUM-BİREY İKİLEMİNDE ORTAK DEĞERLER VE FARKLILIKLAR

    Çalışma Grubu

    Mardin, Türkiye

  • 2018 Uluslararası Ahîlikte İş ve Ticaret Ahlâkı Sempozyumu

    Çalışma Grubu

    Sivas, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1