Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Maskeyle Varolmak ve Bir BiyopolitikaPratiği Olarak Tıbbın Maskesi

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.597-617, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Post-Kolonyal Teori Açısından Batı Düşüncesinde Dikotomileşme: Klasik Modernleşme Kuramında Seküler-Dinî Ayrımı

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.241-261, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Romanticism As The Mirroring Of Modernity and The Emergence of Romantic Modernization in Islamism

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, sa.3, ss.1483-1507, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Postcolonial Reading on Eurocentrism, Otherization and Orientalist Discourse in Sociological Thought and Its Criticism

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, sa.3, ss.1973-2008, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Nostalgic Paradigm in Classical Sociology and Longing for Golden Age in Islamism

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, sa.1, ss.81-105, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

POST-MODERN BÜYÜK ANLATI: ÇOK KÜLTÜRCÜLÜK VE DĠNĠN DÖNÜŞÜ

TOPLUM-BİREY İKİLEMİNDE ORTAK DEĞERLER VE FARKLILIKLAR, Mardin, Türkiye, 6 - 07 Ekim 2019, cilt.1, ss.292-305

İSLAM AHLAKI VE KAPİTALİZMİN RUHU: AHİLİK ÜZERİNDEN ABDESTLİ KAPİTALİZME SELF-ORYANTALİST BİR DERKENAR

AHİLİKTE İŞ VE TİCARET AHLAKI, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.405-420

Kitap & Kitap Bölümleri

KENTTEN ŞEHİRE MEKÂNIN DEĞİŞEN POETİKASI

GÖK MEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI 5, EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL-HACI MUSTAFA KİRİŞ, Editör, SONÇAĞ AKADEMİ YAYINLARI, Ankara, ss.53-67, 2020

KÜLTÜR, SAĞLIK VE DİN

kitap dünyası, İstanbul, 2019

EPİLOGUE: VULNERABİLİTY AND VALUES

THE BODY AND SOCİETY, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.242-276, 2019

THE MODE OF DESİRE

THE BODY AND SOCİETY, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.17-32, 2019

THE END OF PATRİARCHY?

THE BODY AND SOCİETY, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.119-134, 2019

BODİLY ORDER

THE BODY AND SOCİETY, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.77-100, 2019

THE BODY AND BOREDOM

THE BODY AND SOCİETY, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.227-241, 2019

ONTOLOGY OF DİFFERENCE

THE BODY AND SOCİETY, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.192-212, 2019

SOCİOLOGY AND THE BODY

THE BODY AND SOCİETY, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.33-56, 2019

THE DİSCİPLİNES

THE BODY AND SOCİETY, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.135-150, 2019

LOGOS’A KARŞILIK İYİNİN VE KÖTÜNÜN ÖTESİNDE

BEDEN VE TOPLUM, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.1-24, 2019

THE BODY AND RELİGİON

THE BODY AND SOCİETY, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.57-76, 2019

INTRODUCTİON TO THE THİRD EDİTİON

THE BODY AND SOCİETY, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.1-16, 2019

İslam Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu: Ahilik Üzerinden Abdestli KapitalizmeSelf-Oryantalist Bir Derkenar

ahilikte iş ve ticaret ahlakı, MEHMET TIRAŞÇI, M.SAİD AKDOĞAN, Editör, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, Sivas, ss.407-422, 2018

Diğer Yayınlar

BEDEN VE TOPLUM

Diğer, ss.1-277, 2019