Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Romanticism As The Mirroring Of Modernity and The Emergence of Romantic Modernization in Islamism

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, ss.1483-1507, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Postcolonial Reading on Eurocentrism, Otherization and Orientalist Discourse in Sociological Thought and Its Criticism

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, ss.1973-2008, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Nostalgic Paradigm in Classical Sociology and Longing for Golden Age in Islamism

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, ss.81-105, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

POST-MODERN BÜYÜK ANLATI: ÇOK KÜLTÜRCÜLÜK VE DĠNĠN DÖNÜŞÜ

TOPLUM-BİREY İKİLEMİNDE ORTAK DEĞERLER VE FARKLILIKLAR, Mardin, Türkiye, 6 - 07 Ekim 2019, cilt.1, ss.292-305

Kitap & Kitap Bölümleri

KÜLTÜR, SAĞLIK VE DİN

kitap dünyası, İstanbul, 2019

BEDEN VE TOPLUM

LOGOS’A KARŞILIK İYİNİN VE KÖTÜNÜN ÖTESİNDE, , Editör, NOBEL, Ankara, ss.1-24, 2019

ahilikte iş ve ticaret ahlakı

İslam Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu: Ahilik Üzerinden Abdestli KapitalizmeSelf-Oryantalist Bir Derkenar, MEHMET TIRAŞÇI, M.SAİD AKDOĞAN, Editör, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, Sivas, ss.407-422, 2018

Diğer Yayınlar

BEDEN VE TOPLUM

Diğer, ss.1-277, 2019