Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Other

  Sivas Cumhuriyet University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Böl.

Courses

 • Undergraduate Din ve Kültür

 • Undergraduate Din Sosyolojisi

 • Postgraduate Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Postgraduate Sağlık Sosyolojisi

 • Doctorate Post Yapısalcılık ve Hermönötik

 • Undergraduate Din Sosyolojisine Giriş

 • Undergraduate Yeni Dini Hareketler

 • Undergraduate Din ve Kültür

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Postgraduate Şehirleşme ve Din

 • Undergraduate Küreselleşme ve Din

 • Undergraduate Din Sosyolojisine Giriş

 • Doctorate Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Undergraduate Bitirme Ödevi

 • Postgraduate Modernizm Postmodernizm ve İslam

 • Undergraduate Din, Toplum ve Kültür

 • Postgraduate Modernizm Postmodernizm ve İslam

 • Undergraduate Küreselleşme ve Din

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate Bilgi Sosyolojisi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Doctorate Beden Sosyolojisi

 • Undergraduate KÜRESELLEŞME VE DİN

 • Postgraduate MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE İSLAM

 • Undergraduate KÜRESELLEŞME VE DİN

 • Undergraduate DİN VE KÜLTÜR

 • Doctorate BEDEN VE DİN

 • Undergraduate DİN VE KÜLTÜR

 • Postgraduate ŞEHİRLEŞME VE DİN

 • Undergraduate Din Sosyolojisi - II

 • Undergraduate Sosyal Değişme ve Din

 • Undergraduate Din Sosyolojisi

 • Postgraduate Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Undergraduate Din Sosyolojisi - II

 • Undergraduate Çevre ve Din

 • Undergraduate Sosyal Değişme ve Din

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Din Sosyolojisi - I

 • Undergraduate Din Sosyolojisine Giriş

 • Undergraduate Din Sosyolojisi

 • Undergraduate Din Sosyolojisi - I

 • Undergraduate Din Sosyolojisi

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Undergraduate Din Sosyolojisi

 • Undergraduate Ölçme ve Değerlendirme

 • Undergraduate Ölçme ve Değerlendirme

 • Postgraduate Yeni Dini Hareketler