Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Maskeyle Varolmak ve Bir BiyopolitikaPratiği Olarak Tıbbın Maskesi

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.20, no.2, pp.597-617, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Post-Kolonyal Teori Açısından Batı Düşüncesinde Dikotomileşme: Klasik Modernleşme Kuramında Seküler-Dinî Ayrımı

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, vol.20, no.1, pp.241-261, 2020 (Other Refereed National Journals)

Romanticism As The Mirroring Of Modernity and The Emergence of Romantic Modernization in Islamism

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.22, no.3, pp.1483-1507, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

A Postcolonial Reading on Eurocentrism, Otherization and Orientalist Discourse in Sociological Thought and Its Criticism

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.3, pp.1973-2008, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Nostalgic Paradigm in Classical Sociology and Longing for Golden Age in Islamism

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.21, no.1, pp.81-105, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

POST-MODERN BÜYÜK ANLATI: ÇOK KÜLTÜRCÜLÜK VE DĠNĠN DÖNÜŞÜ

TOPLUM-BİREY İKİLEMİNDE ORTAK DEĞERLER VE FARKLILIKLAR, Mardin, Turkey, 6 - 07 October 2019, vol.1, pp.292-305

İSLAM AHLAKI VE KAPİTALİZMİN RUHU: AHİLİK ÜZERİNDEN ABDESTLİ KAPİTALİZME SELF-ORYANTALİST BİR DERKENAR

AHİLİKTE İŞ VE TİCARET AHLAKI, Sivas, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.405-420

Books & Book Chapters

KENTTEN ŞEHİRE MEKÂNIN DEĞİŞEN POETİKASI

in: GÖK MEDRESE İLAHİYAT ARAŞTIRMALARI 5, EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL-HACI MUSTAFA KİRİŞ, Editor, SONÇAĞ AKADEMİ YAYINLARI, Ankara, pp.53-67, 2020

KÜLTÜR, SAĞLIK VE DİN

kitap dünyası, İstanbul, 2019

EPİLOGUE: VULNERABİLİTY AND VALUES

in: THE BODY AND SOCİETY, , Editor, NOBEL, Ankara, pp.242-276, 2019

THE MODE OF DESİRE

in: THE BODY AND SOCİETY, , Editor, NOBEL, Ankara, pp.17-32, 2019

THE END OF PATRİARCHY?

in: THE BODY AND SOCİETY, , Editor, NOBEL, Ankara, pp.119-134, 2019

BODİLY ORDER

in: THE BODY AND SOCİETY, , Editor, NOBEL, Ankara, pp.77-100, 2019

THE BODY AND BOREDOM

in: THE BODY AND SOCİETY, , Editor, NOBEL, Ankara, pp.227-241, 2019

ONTOLOGY OF DİFFERENCE

in: THE BODY AND SOCİETY, , Editor, NOBEL, Ankara, pp.192-212, 2019

SOCİOLOGY AND THE BODY

in: THE BODY AND SOCİETY, , Editor, NOBEL, Ankara, pp.33-56, 2019

THE DİSCİPLİNES

in: THE BODY AND SOCİETY, , Editor, NOBEL, Ankara, pp.135-150, 2019

LOGOS’A KARŞILIK İYİNİN VE KÖTÜNÜN ÖTESİNDE

in: BEDEN VE TOPLUM, , Editor, NOBEL, Ankara, pp.1-24, 2019

THE BODY AND RELİGİON

in: THE BODY AND SOCİETY, , Editor, NOBEL, Ankara, pp.57-76, 2019

INTRODUCTİON TO THE THİRD EDİTİON

in: THE BODY AND SOCİETY, , Editor, NOBEL, Ankara, pp.1-16, 2019

İslam Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu: Ahilik Üzerinden Abdestli KapitalizmeSelf-Oryantalist Bir Derkenar

in: ahilikte iş ve ticaret ahlakı, MEHMET TIRAŞÇI, M.SAİD AKDOĞAN, Editor, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, Sivas, pp.407-422, 2018

Other Publications

BEDEN VE TOPLUM

Other, pp.1-277, 2019