General Information

Institutional Information: Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Türk Müziği Bölümü, Türk Sanat Müziği
Research Areas: Classial Turkish Music

Metrics

Publication

9

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Öğr. Gör. Dr. İsmail YÖRÜKÇÜOĞLU

1991 yılında Çanakkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çanakkale’de tamamladı. Lise yıllarında Klasik Türk Müziği ve Türk Tasavvuf Müziği’ne ilgi duyarak ney sazına başladı. 2009 yılında girdiği Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2013 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında Muzaffer Şenduran yönetimindeki Gazi Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu’na devam etti.

 2013 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türk Müziği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans’a başladı. 2017 yılında Buhûrîzâde Mustafâ Itrî Efendi’nin Segâh Âyîn-i Şerîfi’nin Elde Bulunan Beş Önemli Nüshasının Karşılaştırılarak İncelenmesi başlıklı tezi ile mezun oldu.

 Yüksek Lisans öğrenimi esnâsında 2013-2015 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Öğrenci / Sanatçı (Neyzen) olarak görev yaptı. 2010-2020 yılları arasında Kültür Bakanlığı sanatçısı Müzikolog Dr. Timuçin Çevikoğlu ile başladığı ney, repertuar ve kuram çalışmalarını sürdürdü.

2018 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Müziği Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başladı. 2023 yılında Öğrencilerinin İcrâları Üzerinden Niyazi Sayın Ekolü’nün Değerlendirilmesi başlıklı tezi ile mezun oldu. 2018 yılından beri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta, Bireysel Çalgı Eğitimi (Ney), Türk Müziği Tarihi ve Türk Müziği Solfej ve Teorisi derslerini sürdürmektedir.