Education Information

Education Information

 • 2018 - Continues Doctorate

  Ankara Haci Bayram Veli University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Müziği Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Turkey

 • 2013 - 2017 Postgraduate

  Gazi University, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türk Müziği (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Buhûrîzâde Mustafâ Itrî Efendi’xxnin Segâh Ayîn-i Şerîfi’xxnin elde bulunan beş önemli nüshasının karşılaştırılarak incelenmesi

  Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türk Müziği (Yl) (Tezli)