Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Buhûrîzâde Mustafâ Itrî Efendi’nin Segâh Âyîn-i Şerîfi’nin Elde Bulunan Beş Önemli Nüshasının Karşılaştırılarak İncelenmesi

Uluslararası Rating Academy Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.117-142