Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evaluation of Health Expenditures in Terms of Income Elasticity: A Systematic Review

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.63-80, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Problem Solving Skills of Health Management Students

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-8, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Sağlık Yönetimi Alanında Lisans Eğitimini Sürdürmekte Olan Öğrencilerin Genel Profilinin BelirlenmesineYönelik Bir Çalışma

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.1, no.2, pp.10-22, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: Literatüre Bir Bakış

Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences 2019, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.522-529 Creative Commons License

Globalization And Health Reform

Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences 2019, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2019, pp.117 Creative Commons License

Sağlık Harcamalarının Gelir Esnekliği: Sistematik Bir Derleme

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.270-293 Creative Commons License

Türkiye’de İlaç Piyasası ve En Çok Kullanılan İlaçlar Üzerinden Bir Değerlendirme

Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences 2018, Ankara, Turkey, 14 - 15 September 2018, pp.81 Creative Commons License

Yaşama Verilen Değerin Bileşik Göstergesi Bağlamında Sağlık

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2017 Creative Commons License

Hemşirelerde Tükenmişlik Durumu: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.423 Creative Commons License

Sağlıkta Sendikal Örgütlenme Güncel Sorunlar

14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2015, pp.252 Creative Commons License

Türkiye de Sağlık Alanında Sendikacılık

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.103 Creative Commons License

Hastanelerde Maliyet Analizi ve Örnek Bir Uygulama

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2014, pp.119 Creative Commons License

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Boyun Eğici Davranışlar ve Otonomi Düzeyleri

7. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.1242-1260 Creative Commons License

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri

7. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013, pp.1121-1131 Creative Commons License

Books & Book Chapters

İrlanda Cumhuriyeti Sağlık Sistemi

in: KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ, Dilaver TENGİLİMOĞLU,Zekai ÖZTÜRK, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.264-269, 2021 Creative Commons License

Birleşik Krallık Sağlık Sistemi

in: Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Dilaver TENGİLİMOĞLU,Zekai ÖZTÜRK, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.257-263, 2021 Creative Commons License

Sağlık Harcamaları

in: Sağlık Ekonomisi, Hüseyin ASLAN,Emine ÇETİN ASLAN,Mehmet TOP, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.285-306, 2021 Creative Commons License

İrlanda Cumhuriyeti Sağlık Sistemi

in: Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Tengilimoğlu, Dilaver, Öztürk, Zekai, Editor, Nobel, Ankara, pp.264-269, 2021

Sağlık Harcamaları ve Finansmanı: OECD Ülkeleri ve Türkiye

in: Sosyal Politika ve İktisat Yazıları - Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu’ya Armağan, Hasan Tahsin BENLİ,Elif HACISALİHOĞLU,Denizcan KUTLU,Güven SAVUL, Editor, Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Ankara, pp.366-390, 2020 Creative Commons License

Sağlık Harcamalarının İncelenmesi: Temel Belirleyiciler ve Genel Görünüm

in: Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Konular - Prof. Dr. Ömer Rıfkı Önder’e Armağan, İsmail Ağırbaş, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.49-88, 2019 Creative Commons License

Occupational Health and Safety In Healthcare Sector In Turkey

in: Economic Issues In Retrospect and Prospect II, Alexandra Górecka,Altuğ M. Köktaş,Agnieszka Parlińska, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.35-48, 2018 Creative Commons License

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, 2017 Creative Commons License

Eine vergleichende Analyse der Krankenhauskapazitäten und Dienstleistungskriterien in Deutschland und in der Türkei

in: Deutschland und die Türkei III: Diversität in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung, Theda BORDE,Erol ESEN, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.344-361, 2015 Creative Commons License

Tıbbi Teknoloji ve Bazı Ameliyatlar Açısından Almanya ve Türkiye'nin Karşılaştırmalı Analizi

in: Türkiye ve Almanya Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Yasemin Akbulut,Gülbiye Yenimahalleli Yaşar,Türkan Yıldırım, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.85-117, 2015