Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Research Assistant

Courses

 • Undergraduate Psikolojik Danışma İlke Teknikleri

 • Undergraduate Kurum Deneyimi

 • Undergraduate Grupla Psikolojik Danışma

 • Undergraduate Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

 • Undergraduate Bilişsel ve Davranışçı Yaklaşımlar

 • Undergraduate Bilişsel ve Davranışçı Yaklaşımlar

 • Undergraduate Grupla Psikolojik Danışma

 • Undergraduate Psikolojik Danışma Kuramları

 • Undergraduate Kişilik Kuramları

 • Undergraduate Psikolojik Danışma İlke Teknikleri

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması - I

 • Undergraduate Psikolojik Danışma Kuramları

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışma

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Test Dışı Teknikler

 • Undergraduate Test Dışı Teknikler

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışma

 • Undergraduate Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

 • Undergraduate Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

 • Undergraduate Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

 • Undergraduate Psikolojiye Giriş

 • Undergraduate Psikolojiye Giriş

 • Undergraduate Psikolojik Testler

 • Undergraduate Psikolojik Testler

 • Undergraduate Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri

 • Undergraduate Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri