Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

’LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ’

5. ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Muğla, Turkey, 21 May 2021, pp.276

Öğretmenlerin Duygusal Yaşantısının Ders İçi İletişim Becerilerine Etkisi

EYFOR 8 Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017

Bilinçli Öğretmenler, Özel Öğrenciler

Topluma Hizmet Uygulamaları, Sivas, Turkey, 10 October 2017

Çocuğun Gelişimine Etki Eden Oyun Türleri ve Sanatsal Etkinlikler

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016

Geçmişten Günümüze Öğretmen

Geçmişten Günümüze Öğretmen, Sivas, Turkey, 24 November 2010

Yansıtıcı Dil Sınıfları

1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Balıkesir, Turkey, 13 - 15 May 2010

Yaşlılık ve Dil Edinim Becerileri

V. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, Sivas, Turkey, 7 - 08 May 2009

İlköğretim II.Kademe (6-7-8) Öğrencilerinin Kılık-Kıyafete İlişkin Görüşleri

17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 03 September 2008

Devlet Okulları İlköğretim 4. Sınıflarda En Uygun İngilizce Öğretme Yöntemi

XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007

NLP İlkelerinin Öğrenci Algısına ve Başarısına Etkisi

XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Turkey, 5 - 07 September 2007

Testlerle Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi

6th International Educational Technology Conference, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006, vol.3, pp.1494-1497

Testlerle Öğrenmenin Öğrenci Başarısına Etkisi

6th International Educational Technology Conference, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006, vol.3, pp.1494-1497

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE YAPILAN TEZ ÇALIŞMALARI

in: Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XVI, Dereli, Esra, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.91-102, 2023

DİJİTALLEŞMENİN DEĞERLER ÜZERİNE ETKİSİ

in: EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XV, DOÇ.DR.FATMA ELİF KILINÇ, Editor, EĞİTİM YAYIN EVİ, Konya, pp.59-71, 2022

UZAKTAN ÖĞRETİM VE DİJİTAL ÖĞRENME

in: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ, ERSOY MUSTAFA, KAYAHAN YÜKSEL DİDEM, Editor, EĞİTEN KİTAP, Ankara, pp.1-24, 2022

HENRY TOZER SEYAHATNAMESİ

in: Seyyahların Gözüyle Sivas, Adnan Mahiroğulları, Editor, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, pp.1-20, 2001

H.VAN LENNEP SEYAHATNAMESİ

in: Seyyahların Gözüyle Sivas, Adnan Mahiroğulları, Editor, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, pp.38-73, 2001