Doç.Dr.

KIVANÇ HALİL ARIÇ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Uluslararası Ticaret

Araştırma Alanları

Uluslararası İktisat, Ekonometri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Dünya Ekonomisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dış Ticaret İşlemleri

Lisans

Lisans

Dünya Ekonomisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Seminer Dersi

Lisans

Lisans

İhracat - İthalat Yönetimi

Lisans

Lisans

İhracat - İthalat Yönetimi

Lisans

Lisans

Dış Ticaret İşlemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dış Ticaret İşlemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

Dış Ticaret İşlemleri

Lisans

Lisans

Dünya Ekonomisi

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Dünya Ekonomisi

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat II

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Maliye Yüksek Lisan Uzmanlık Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dış Ticaret Mevzuatı

Lisans

Lisans

Uluslararası Ticarete Giriş

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dış Ticaret Mevzuatı

Lisans

Lisans

Uluslararası Ticarete Giriş

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat II

Lisans

Lisans

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Lisans

Lisans

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İktisat Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

Lisans

Lisans

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat I

Lisans

Lisans

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat

Lisans

Lisans

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat

Lisans

Lisans

Üniversite Kültürü

Lisans

Lisans

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Lisans

Lisans

Üniversite Kültürü

Lisans

Lisans

Üniversite Kültürü

Lisans

Lisans

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Lisans

Lisans

İktisadi Entegrasyonlar ve AB

Lisans

Lisans

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Lisans

Lisans

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat

Lisans

Lisans

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Lisans

Lisans

Uluslararası İktisat

Lisans

Lisans

Üniversite Kültürü

Lisans

Lisans

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Lisans

Lisans

İktisadi Entegrasyonlar ve AB

Lisans

Lisans

Dış Ticaret Teşvikleri

Lisans

Lisans

Dış Ticaret Teşvikleri

Lisans

Lisans

İktisadi Entegrasyonlar ve AB

Lisans

Lisans

Mikro İktisat

Lisans

Lisans

İktisadi Entegrasyonlar ve AB

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Lisans

Lisans

Mikro İktisat

Lisans

Lisans

Makro İktisat

Lisans

Lisans

Mikro İktisat

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Lisans

Lisans

Makro İktisat

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Lisans

Lisans

Mikro İktisat

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Lisans

Lisans

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Ön Lisans

Ön Lisans

Dış Ticaret Teşvikleri

Lisans

Lisans

Dış. Ticaret İşlemleri

Lisans

Lisans

Mesleki İngilizce - II

Lisans

Lisans

Dış. Ticaret İşlemleri

Lisans

Lisans

İktisada Giriş II

Lisans

Lisans

Gelişme Ekonomisi

Lisans

Lisans

İktisada Giriş II

Lisans

Lisans

Mesleki İngilizce - II

Ön Lisans

Ön Lisans

Dış Ticaret Teşvikleri

Lisans

Lisans

Gelişme Ekonomisi

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimi

Lisans

Lisans

İşletme Yönetimi

Lisans

Lisans

Türkiye Ekonomisi

Lisans

Lisans

Mühendislik Ekonomisi

Lisans

Lisans

İktisada Giriş I

Lisans

Lisans

Mühendislik Ekonomisi

Lisans

Lisans

Türkiye Ekonomisi

Lisans

Lisans

Türkiye Ekonomisi

Lisans

Lisans

İktisada Giriş I

Lisans

Lisans

Türk Vergi Sistemi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Are China and India Decoupling from the United States?

ARIÇ K. H. , TAŞTAN S.

PANOECONOMICUS, cilt.65, ss.65-78, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

How influential the structural of oil components on the world commodity price?

Sıok Kun S. , Arıç K. H.

Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, cilt.11, ss.9-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Oil Price Pass- through on Domestic Inflation: Oil Importing Versus Oil Exporting Countries

Siok Kun S., Arıç K. H. , Fei Chu J.

Journal of Reviews on Global Economics, cilt.8, ss.604-610, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Lojistik Merkezi Yeri Seçimi

Ulutaş A. , Karaköy Ç. , Arıç K. H. , Cengiz E.

İktisadi Yenilik Dergisi, cilt.5, ss.45-53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Examining the Inflation - Output Growth in Malaysia

SIOK KUN S., WAI MUN H., ARIÇ K. H.

International Journal of Business and Management Studies, cilt.6, ss.461-470, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Current Account Dynamics of Central European Countries

ARIÇ K. H. , TUNCAY M. , SIOK KUN S.

European Journal of Economic Studies, cilt.6, ss.78-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

How Does Financial Development Effects on Economic Growth in BRICS Countries

ARIÇ K. H.

International Journal of Economic Studies, cilt.2, ss.71-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Sustainability of Current Account Deficits in BRICS Countries

TAŞTAN S. , ARIÇ K. H.

Journal of Business Economics and Finance, cilt.5, ss.165-170, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Is Current Account of Turkey Sustainable Evidence from Nonlinear Unit Root Tests

TAŞTAN S. , ARIÇ K. H.

The Romanian Economic Journal, cilt.57, ss.95-114, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Determinants of Savings in the Middle East Countries

ARIÇ K. H.

KOSBED, cilt.29, ss.23-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Determinants of Savings in the APEC Countries

ARIÇ K. H.

Theoterical and Applied Economics, cilt.22, ss.113-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

The Effects of Financial Development on Economic Growth in the European Union A Panel Data Analysis

ARIÇ K. H.

International Journal of Economic Practices and Theories, cilt.4, ss.466-471, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Testing of Apec Countries Competitiveness Dynamics Thourgh Fuzzy Clustering Analysis and Some Findings

ARIÇ K. H. , ERİLLİ N. A. , ERKEKOĞLU H.

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.14, ss.441-450, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

The Effect of Financial Development On Growth In Countries Joining The EU After 2004 A Panel Data Analysis

ARIÇ K. H. , ERKEKOĞLU H.

Revista Economica, cilt.66, ss.60-71, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Statistical Analysis of the EU Countries and Turkey s Competitiveness Dynamics and Some Assessments

ERKEKOĞLU H., ARIÇ K. H.

International Research Journal of Finance and Economics, cilt.109, ss.88-99, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

AB Ülkeleri ve Türkiye nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi

ARIÇ K. H. , ERKEKOĞLU H.

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.14, ss.291-306, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

APEC Ülkeleri ve Türkiye nin Bilgi Toplumu Kriterleri Açısından İstatistiksel Analizi ve Bazı Tespitler

ERKEKOĞLU H., ARIÇ K. H.

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, cilt.1, ss.103-114, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Yeni Bir Dış Ticaret Teorisi Olarak Porter ın Rekabetçi Üstünlükler Teorisinin Yapısı

ARIÇ K. H.

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.81-97, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Ulusal ve Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesinde Kümelenme Politikası Kayseri Mobilya Sektöründe Bir Uygulama

ARIÇ K. H.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.133-157, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Endüstriyel Bölgenin Gelişim Süreci Teorik Bir Yaklaşım

ARIÇ K. H. , KUTLUAY TUTAR F.

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.3, ss.37-61, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Firmaların Yenilik Yaratma İnovasyon Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü Kayseri Serbest Bölgesi Örneği

KUTLUAY TUTAR F., KOCABAY M., ARIÇ K. H.

Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, ss.195-203, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Financial Market Development in European and Asian Countries: A Comparative Analysis

ARIÇ K. H.

Second International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture - ITEMA 2018, Graz, Avusturya, 08 Kasım 2018

2018

2018

Innovation Structure: A Comprasion Across European Countries

ARIÇ K. H.

14 th International Conference on Social Science, Frankfurt, Almanya, 2 - 03 Mart 2018

2017

2017

The effects of Current Account Balance on Economic Growth in the United States: ARDL Approach

ARIÇ K. H.

XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

2017

2017

R D Expenditure and Economic Growth in Case of European Countries: Panel ARDL Approach

ARIÇ K. H.

XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

2017

2017

Government Education Expenditure and Economic Growth in Baltic Countries

ARIÇ K. H.

Good Governance at Local Self-Government: Towards Efficiency and Welfare Society, Shiauliai, Litvanya, 12 - 13 Ekim 2017

2017

2017

International Trade and Economic Growth: Evidence from G-7 Countries

ARIÇ K. H. , Sek S. K.

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017

2017

2017

What Drives Current Account in East Asian Countries?

ARIÇ K. H.

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017

2016

2016

Current Account Defici Sustainability of Turkey in the Period of 1974 2015

ARIÇ K. H. , TAŞTAN S.

International Sustainability Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

2016

2016

How Does Socio Economic Conditions Effect on Economic Growth in Baltic Countries

ARIÇ K. H.

5th International Scientific-Practical Conference, Shiauliai, Litvanya, 13 - 15 Kasım 2016

2016

2016

Financial Development and Economic Growth The Case of BRICS Countries

ARIÇ K. H.

International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 5 - 09 Kasım 2016

2016

2016

A Causality Analysis of Research Development Expenditures and Economic Growth for Turkey

TAŞTAN S. , ARIÇ K. H.

International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 5 - 09 Ekim 2016

2016

2016

What Drives Saving in East European Countries Panel Data Evidence

ARIÇ K. H.

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics2-4 June 2016, Sivas, TURKEY, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

2015

2015

Social and Economic Structure of Baltic Countries and Some Suggestions

ARIÇ K. H.

Good Governence at Local Self-Government: Theoretical and Practtical Transformations, Shiauliai, Litvanya, 16 - 17 Ekim 2015

2013

2013

Kümelenmelerin Sürekliliğine Dönük Öneriler

ARIÇ K. H.

3. Sanayi Şurası, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2013, ss.253-260

2012

2012

APEC Ülkeleri ve Türkiye nin Bilgi Toplumu Kriterleri Açısından İstatistiksel Analizi ve Bazı Tespitler

ERKEKOĞLU H., ARIÇ K. H.

10th International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management; 11th International Conference of the ASIA Chapter of the Academy of Human Resource Development & 2nd International Conference of the MENA Chapter of the Academy of Human Resource Development, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2012

2010

2010

Yerel Ekonomik Kalkınmada Yerel Dinamikler ve Esnek Üretim İlişkisi

TUTAR E., KUTLUAY TUTAR F., ARIÇ K. H.

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF 2.Yerel Ekonomiler Kongresi, Sivas, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2010, ss.451-461

2009

2009

Bilgi Toplumu ve Avrupa Birliği İstatistiksel Bir Analiz

ATİK H., ARIÇ K. H.

7th International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management, Yalova, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2009

2007

2007

Kentsel İstatistiki Veri Tabanı ve Bilgi Merkezi Kayseri Hafıza Merkezi Örneği

YILDIZ R., ARIÇ K. H.

6th International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler

ERKEKOĞLU H., ARIÇ K. H.

Uluslararası Finansal Mimarinin Genel Yapısı, Toprak Metin, Bayraktar Yüksel, Erarslan Cemil, Editör, DER, İstanbul, ss.41-62, 2014

2013

2013

2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi Yapısal Dönüşümler Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri Cihan Duraya Armağan

ARIÇ K. H. , ERKEKOĞLU H.

Türkiye’nin Dış Ticaretinin Ülke Gruplarına Göre Analizi ve Bazı Tespitler, Atik Hayriye, Editör, Nobel, Ankara, ss.355-374, 2013


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1