Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Are China and India Decoupling from the United States?

PANOECONOMICUS, cilt.65, ss.65-78, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

How influential the structural of oil components on the world commodity price?

Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, cilt.11, ss.9-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oil Price Pass- through on Domestic Inflation: Oil Importing Versus Oil Exporting Countries

Journal of Reviews on Global Economics, cilt.8, ss.604-610, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Lojistik Merkezi Yeri Seçimi

İktisadi Yenilik Dergisi, cilt.5, ss.45-53, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the Inflation - Output Growth in Malaysia

International Journal of Business and Management Studies, cilt.6, ss.461-470, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Current Account Dynamics of Central European Countries

European Journal of Economic Studies, cilt.6, ss.78-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

How Does Financial Development Effects on Economic Growth in BRICS Countries

International Journal of Economic Studies, cilt.2, ss.71-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sustainability of Current Account Deficits in BRICS Countries

Journal of Business Economics and Finance, cilt.5, ss.165-170, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is Current Account of Turkey Sustainable Evidence from Nonlinear Unit Root Tests

The Romanian Economic Journal, cilt.57, ss.95-114, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Savings in the Middle East Countries

KOSBED, cilt.29, ss.23-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determinants of Savings in the APEC Countries

Theoterical and Applied Economics, cilt.22, ss.113-122, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Financial Development on Economic Growth in the European Union A Panel Data Analysis

International Journal of Economic Practices and Theories, cilt.4, ss.466-471, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Statistical Analysis of the EU Countries and Turkey s Competitiveness Dynamics and Some Assessments

International Research Journal of Finance and Economics, cilt.109, ss.88-99, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB Ülkeleri ve Türkiye nin Makro Ekonomik Göstergeler Bakımından İstatistiksel Analizi

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.14, ss.291-306, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

APEC Ülkeleri ve Türkiye nin Bilgi Toplumu Kriterleri Açısından İstatistiksel Analizi ve Bazı Tespitler

The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management, cilt.1, ss.103-114, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir Dış Ticaret Teorisi Olarak Porter ın Rekabetçi Üstünlükler Teorisinin Yapısı

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.81-97, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal ve Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesinde Kümelenme Politikası Kayseri Mobilya Sektöründe Bir Uygulama

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.133-157, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endüstriyel Bölgenin Gelişim Süreci Teorik Bir Yaklaşım

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt.3, ss.37-61, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Firmaların Yenilik Yaratma İnovasyon Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü Kayseri Serbest Bölgesi Örneği

Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, ss.195-203, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Does Tax Evation Significantly Contribute to Overall Crime in Serbia?

Singidunum University International Scientific Conference, 04 Aralık 2020, ss.12-17

A Comparison of Competitiveness of CEECs

Emerging Trends in Business Economics: Towards Competiveness, Digitalization and Financial Innovation, Belgrade, Sırbistan, 28 - 29 Kasım 2020, ss.64-67

Dilemma on International Trade: Trade Wars

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2019

Human Capital: A Comparison in APEC Countries

3th International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Sivas, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2019

Financial Market Development in European and Asian Countries: A Comparative Analysis

Second International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture - ITEMA 2018, Graz, Avusturya, 08 Kasım 2018

Innovation Structure: A Comprasion Across European Countries

14 th International Conference on Social Science, Frankfurt, Almanya, 2 - 03 Mart 2018

R D Expenditure and Economic Growth in Case of European Countries: Panel ARDL Approach

XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

The effects of Current Account Balance on Economic Growth in the United States: ARDL Approach

XVIII. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Government Education Expenditure and Economic Growth in Baltic Countries

Good Governance at Local Self-Government: Towards Efficiency and Welfare Society, Shiauliai, Litvanya, 12 - 13 Ekim 2017

International Trade and Economic Growth: Evidence from G-7 Countries

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017

What Drives Current Account in East Asian Countries?

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017

Current Account Deficit Sustainability of Turkey in the Period of 1974 2015

International Sustainability Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

Current Account Defici Sustainability of Turkey in the Period of 1974 2015

International Sustainability Congress, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

How Does Socio Economic Conditions Effect on Economic Growth in Baltic Countries

5th International Scientific-Practical Conference, Shiauliai, Litvanya, 13 - 15 Kasım 2016

Financial Development and Economic Growth The Case of BRICS Countries

International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 5 - 09 Kasım 2016

A Causality Analysis of Research Development Expenditures and Economic Growth for Turkey

International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 5 - 09 Ekim 2016

What Drives Saving in East European Countries Panel Data Evidence

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics2-4 June 2016, Sivas, TURKEY, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Social and Economic Structure of Baltic Countries and Some Suggestions

Good Governence at Local Self-Government: Theoretical and Practtical Transformations, Shiauliai, Litvanya, 16 - 17 Ekim 2015

Kümelenmelerin Sürekliliğine Dönük Öneriler

3. Sanayi Şurası, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2013, ss.253-260

APEC Ülkeleri ve Türkiye nin Bilgi Toplumu Kriterleri Açısından İstatistiksel Analizi ve Bazı Tespitler

10th International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management; 11th International Conference of the ASIA Chapter of the Academy of Human Resource Development & 2nd International Conference of the MENA Chapter of the Academy of Human Resource Development, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2012

Yerel Ekonomik Kalkınmada Yerel Dinamikler ve Esnek Üretim İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF 2.Yerel Ekonomiler Kongresi, Sivas, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2010, ss.451-461

Bilgi Toplumu ve Avrupa Birliği İstatistiksel Bir Analiz

7th International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management, Yalova, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2009

Kentsel İstatistiki Veri Tabanı ve Bilgi Merkezi Kayseri Hafıza Merkezi Örneği

6th International Joint Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Para Arzı, Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yükselen Asya Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme

Yükselen Asya: Makro Göstergeler, Çevre, Enerji, Büyüme İlişkileri ve Kalkınma Deneyimleri, Erkekoğlu Hatice, Arıç Kıvanç Halil, Editör, Ekin, Bursa, ss.19-40, 2020

Yükselen Asya Ülkelerinin Ürün Grupları Bazında Dış Ticaretlerinin Dönüşümü ve Bazı Tespitler

Yükselen Asya: Makro Göstergeler, Çevre, Enerji, Büyüme İlişkileri ve Kalkınma Deneyimleri, Erkekoğlu Hatice, Arıç Kıvanç Halil, Editör, Ekin, Bursa, ss.41-54, 2020

Uluslararası Finansal Mimarinin Genel Yapısı

Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler, Toprak Metin, Bayraktar Yüksel, Erarslan Cemil, Editör, DER, İstanbul, ss.41-62, 2014

Türkiye’nin Dış Ticaretinin Ülke Gruplarına Göre Analizi ve Bazı Tespitler

2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi Yapısal Dönüşümler Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri Cihan Duraya Armağan, Atik Hayriye, Editör, Nobel, Ankara, ss.355-374, 2013