General Information

Institutional Information

Unit
Edebiyat Fakültesi
Department
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü
Program
Kıpçak Lehçeleri A.B.D.