Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

On the functions of the Suffixes čI, ta, and (y)Am in the Batken-Dialect of Kyrgyz.

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, 29 Eylül - 03 Ekim 2017

Kırgız Türkçesinin Batken Şivesinde Ev Eşyası için Kullanılan Sözcükler’

VII Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu., 16 - 18 Ekim 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Kırgız Türkçesinde isimlerde ve fiillerde çokluk bildiren ekler.

Dîvânu Lugâti’t-Turk’ten Senglah’a TürkçeDoğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı, Mehmet ölmez, Tulay Çulha, Kübra Özçetin, Editör, Kesit, ss.421-426, 2017