Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

On the functions of the Suffixes čI, ta, and (y)Am in the Batken-Dialect of Kyrgyz.

Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, 29 September - 03 October 2017

Kırgız Türkçesinin Batken Şivesinde Ev Eşyası için Kullanılan Sözcükler’

VII Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu., 16 - 18 October 2014

Books & Book Chapters

Kırgız Türkçesinde isimlerde ve fiillerde çokluk bildiren ekler.

in: Dîvânu Lugâti’t-Turk’ten Senglah’a TürkçeDoğumunun 60. Yılında Mustafa S. Kaçalin Armağanı, Mehmet ölmez, Tulay Çulha, Kübra Özçetin, Editor, Kesit, pp.421-426, 2017