Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of Mobile-Assisted Language Learning (MALL) on EFL learners’ Collocation Learning

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.16, ss.489-509, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Researchers’ perceptions of scientific research and educational research

Cumhuriyet International Journal of Education, cilt.7, ss.102-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

VIEWS OF ACADEMICIANS ON ACADEMIC INCENTIVE PAYMENT

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.145-156, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INCORPORATING EPOSTL EUROPEAN PORTFOLIO FOR STUDENT TEACHERSOF LANGUAGES INTO METHODOLOGY COURSE

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.6, ss.76-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Adaylarının Mobil Öğrenme Motivasyonları ile Mobil Teknoloji Kullanımı Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.255

Akademisyenlerin Akademik Teşviğe İlişkin Görüş ve Düşünceleri

International EurasianEducational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Dijital Oyunlarda Müstehcenlik

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, 7 - 08 Mayıs 2015

THE CONTRIBUTIONS OF LINGUISTICS TO LANGUAGE TEACHING

13th International Language, Literature and Stylistics Symposium, 26 - 28 Eylül 2013

THE ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS LEARNING ENGLISH THROUGH PROJECT BASED LEARNING

3th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 3 - 05 Mayıs 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

PARADİGMATİK VARSAYIMLARI TANIMA

TAMAMEN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ, İSMAİL SEÇER, SÜMEYYE ULAŞ, Editör, VİZETEK, ss.49-68, 2020

KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMA DESENLERİNİ AYIRT ETME

TAMAMEN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ, İSMAİL SEÇER, SÜMEYYE ULAŞ, Editör, VİZETEK, ss.69-88, 2020

TARAMA YÖNTEMİ

EĞİTİM ve PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME, SEÇER, iSMAİL ULAŞ, SÜMEYYE, Editör, ANI YAYINCILIK, ss.191-220, 2019

Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma

İlk ve Ortaöğretim Okullarında Rehberlik ve Danışmanlık Uygulamalı Yaklaşım, Arı, Asım & Korkmaz, Ümmügülsüm, Editör, Eğitim yayınevi, Konya, ss.69-93, 2016