Education Information

Education Information

 • 2018 - 2021 Doctorate

  Ankara University, Faculty Of Law, Department Of Prıvate Law, Turkey

 • 2015 - 2018 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Özel Hukuk (Dr), Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Anadolu University, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Kocaeli University, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  İş Hukukunda 6701 sayılı TİHEKK Uyarınca Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı Sustainable Development

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

 • 2015 Postgraduate

  İş sağlığı ve güvenliği denetimi ve bazı ülkelerden uygulama örnekleri

  Anadolu University, Faculty Of Law, Department Of Prıvate Law

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English