Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çalışanların 6331 Sayılı Kanundan Doğan Yükümlülükleri ve Yükümlülükleri İhlalin Sonuçları

Sosyal Güvenlik Dergisi, cilt.10, ss.393-412, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.352-383, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşyeri Devrinde Devreden ve Devralan İşverenin Sorumluluğu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.25, ss.612-640, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

E-devlet Uygulamasının Sosyal Güvenlik Alanına Yansıması

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management , Valletta, Malta, 27 - 30 Kasım 2013