Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2010 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2005 - 2010 Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2001 - 2005 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Genel Sekreter

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

 • 2017 - Devam Ediyor Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2012 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2016 - 2017 Dekan

  Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2015 - 2017 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2015 - 2017 Bölüm Başkanı

  Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2015 - 2017 Rektör Yardımcısı

  Bozok Üniversitesi, Rektörlük

 • 2012 - 2015 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2015 Dekan

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2012 - 2015 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2012 - 2015 Bölüm Başkanı

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2010 - 2014 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2010 - 2012 Dekan Yardımcısı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2012 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2009 - 2010 Dekan

  Os Devlet Üniversitesi, Araşan İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2001 - 2009 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Tasavvuf - I

 • Yüksek Lisans Günümüz Tasavvuf Problemleri -I

 • Yüksek Lisans Tasavvuf Problemleri

 • Lisans Tasavvuf - II

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Tasavvuf Problemleri

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Doktora Tasavvufi Düşüncenin Afrika Serüveni

 • Doktora Temel İslam Bilmleri Doktora Uzmanlık Dersi

 • Yüksek Lisans Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Lisans Tasavvuf

 • Lisans Günümüz Tasavvuf Hareketleri

 • Lisans Tasavvuf - II

 • Yüksek Lisans Tasavvuf Metinleri

 • Lisans Tasavvuf - I

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Tasavvufi Zümre Ve Akımları

 • Lisans Tasavvuf - I

 • Yüksek Lisans Tasavvuf Metafiziği

 • Lisans Tasavvuf - II

 • Doktora Klasik Tasavvuf Metinleri

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Tasavvuf

 • Doktora Tasavvuf Edebiyatı

 • Yüksek Lisans Tasavvuf Teriminolojisi

 • Yüksek Lisans Tasavvuf Terimleri

 • Yüksek Lisans Tasavvufi Düşünce Sistemi

 • Doktora Mesnevi Şerhleri

 • Yüksek Lisans Tasavvuf Kaynaklarinin Değerlendirilmesi

 • Yüksek Lisans Tasavvufun Tarihi ve Gelişimi

 • Yüksek Lisans İrfani Gelenek

 • Yüksek Lisans İbn Arabi Metafiziği

 • Yüksek Lisans Tasavvuf Metodolojisi -I

 • Lisans Tasavvufun Temel Kavramları

 • Yüksek Lisans İşari Metin Okumaları

 • Lisans Tasavvufun Temel Kavramları

 • Lisans Tasavvuf Tarihi Ve Felsefesi

 • Lisans Tasavvuf Tarihi Ve Felsefesi

 • Lisans Türk Mutasavvıfları