Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kadı Burhaneddin’in Düşünce Dünyasında Tasavvuf

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, sa.1, ss.409-428, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sûfî Hattatlar

Somuncubaba, cilt.27, sa.243, ss.42-43, 2021 (Hakemsiz Dergi)

İhtiraslarının Kurbanı Olanlar

Yenidünya, cilt.28, sa.326, ss.18-21, 2020 (Hakemsiz Dergi)

İslâm Sanatının İrfânî Boyutları

cumhuriyet ilahiyat dergisi- cumhuriyet theology journal, cilt.24, sa.3, ss.951-971, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zamanın Kıymetini İdrak Edelim

İlim ve İrfan Aylık Dergi, cilt.9, sa.99, ss.20-21, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Yakınlarının Yolunu Bekleyen Hastalarımız

Yenidünya, cilt.28, sa.325, ss.18-21, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Sultan V. Mehmed Reşad’ın Cihâd-ı Mukaddes Çağrısı

Somuncubaba, cilt.27, sa.241, ss.32-36, 2020 (Hakemsiz Dergi)

İstikâmetimizi Kaybetmemek

Yenidünya, cilt.28, sa.324, ss.22-26, 2020 (Hakemsiz Dergi)

II. Abdülhamid’in Sûfî Çevrelerle İrtibatı

Somuncubaba, cilt.27, sa.240, ss.38-42, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Ufuk Dünyamızın Selameti Niyetimizin Sıhhatine Bağlıdır

Yenidünya, cilt.27, sa.323, ss.16-19, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Kanaatle Sağlanan Mutluluk

İlim ve İrfan Aylık Dergi, cilt.9, sa.97, ss.33-35, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Kanâat Hazînesi

Yenidünya, cilt.27, sa.322, ss.20-23, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Sultan Abdülaziz Dönemi’ndeki Tasavvufî Zümreler

Somuncubaba, cilt.27, sa.238, ss.32-37, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Sultan Abdülmecid’in Yakın Temas İçersinde Olduğu Tarikat Meşâyıhı

Somuncubaba, cilt.27, sa.237, ss.34-39, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Yakîn Nuru ile İmanın Tadına Ermek

Yenidünya, cilt.27, sa.321, ss.18-23, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Nefisle Mücadelenin Cihad-ı Ekber Oluşu

Yenidünya, cilt.27, sa.320, ss.44-49, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Sultan II. Mahmud’un Tasavvuf Erbabıyla Olan İrtibatı

Somuncubaba, cilt.27, sa.236, ss.34-39, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Sultan IV. Mustafa Döneminde Faaliyetleriyle Dikkat Çeken Tarikat Şeyhleri

Somuncubaba, cilt.26, sa.235, ss.32-37, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Sûfîlerin İslâm’ı Tebliğ Usûlü

Yenidünya, cilt.27, sa.319, ss.12-17, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Selim Dede İmzâsını Kullanan Osmanlı Padişahı

Somuncubaba, cilt.26, sa.234, ss.34-39, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Ömer Muhtar’ın İlmî ve Tasavvufî Şahsiyeti

Vuslat Eğitim, Kültür ve Düşünce Dergisi, sa.222, ss.29-32, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Amasya’da Bulunan Halvetiyye Tekkeleri

AKADEMİAR Akademik İslȃm Araştırmaları Dergisi, sa.5, ss.91-118, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ebü’l-Hasan Harakânî’nin Nakşbendiyye Silsilesindeki Yeri

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.8-30, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ahmed Yesevȋ’nin Hikmetlerinde Dört Kapı ve Kırk Makam Anlayışı

AKADEMİAR Akademik İslȃm Araştırmaları Dergisi, sa.2, ss.99-133, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ahmed Yesevî nin Fakr Anlayışı

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.10, ss.13-36, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Idea Of Human Perfection In The Collection Of Sheikh Halid Effendi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, sa.2, ss.385-417, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Şeyh Halid Efendinin Divanı nda İnsan ı Kâmil Düşüncesi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, sa.2, ss.385-417, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Diyanet İlmî Dergi

Diyanet İlm, cilt.52, sa.4, ss.11-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AHMED YESEVÎ’NİN HİKMETLERİNDE AȘK TERENNÜMÜ

Diyanet İlmi Dergi, cilt.52, sa.4, ss.11-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsanın Yabancılaşmasına Yönelik Sûfî Perspektif

İlahiyat Akademi Dergisi (Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), cilt.2, sa.3, ss.9-21, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sufism in Qadi Burhaneddin's World of Thought

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, sa.1, ss.409-428, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Thought of God's Consent (Rada al Bari) in Sufi Experience of Shamsaddin al Sivasi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.19, sa.2, ss.49-80, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Sâmiha Ayverdi de Gönül Eğitimi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.155-169, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seyyid Yahyâ Şirvânî nin Benimsediği Seyr u Sülûk Esasları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.11-38, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Selçuklu Toplumunda Tasavvufî Hayatın Sosyo Kültürel Siyasal ve Dinî Sahaya Tesiri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.11-42, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sâmiha Ayverdi nin Eserlerinde Tasavvufî Hayatın Yansımaları

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.3-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Devleti ile Senûsiyye Tarikatı Arasındaki İlişkiler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.11-39, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul Tasavvuf Kültüründe Bedeviyyenin Yeri ve Üsküdar Bedeviyye Tekkeleri

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.507-540, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Ahîlikte Ahlâk ve Meslek Eğitimi

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.5-19, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mesnevî’xxdeki Bedevi ile Karısı Hikayesine Göre Akıl Nefis İlişkisi

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.37-69, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbnü l Arabî Düşüncesinde Varlıkların İlahi İlimdeki Ezeli Hakikatleri A yân ı Sâbite

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.15-36, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan-ı Kâmil Nazariyesi Çerçevesinde İnsan Âlem İlişkisi

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmî Dergisi, sa.9, ss.17-33, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muhyiddin İbnü l Arabî nin İbn Rüşd ile Görüşmesi

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı -2), sa.23, ss.221-240, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbnü l Arabî nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el Ensârî nin Hayatı Eserleri ve Tesir Halkası

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-1), sa.21, ss.95-115, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ahmed Zerrûk Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.11, sa.2, ss.141-177, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fas’ta Tîtunfıtr Ribâtı ve Emgâriyye Tarikatı ‘et-Tâifetü’s-Sanhâciyye’

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt.8, sa.19, ss.79-106, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’xxnin Düşüncesinde Kadın

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.11, sa.1, ss.51-67, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ebû Medyen Şuayb el Ensârî nin Tasavvufî Düşüncesi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.11, sa.2, ss.161-196, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tasavvufî Tecrübede Salikin Kendinden Geçme Durumu Vecd

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi Dergisi, sa.18, ss.65-85, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.29-49, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlânâ nın Hakikat Arayışında Şems Kılavuzluğu

Marife, cilt.7, sa.3, ss.225-244, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mevlânâ Celâleddin i Rûmî’xxnin Düşünce Dünyası

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi Mevlânâ’ya Armağan Sayısı, sa.20, ss.79-92, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ahmed Yesevî ve Dîvân ı Hikmet

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.14, ss.233-250, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi) identifier

Mevlânâ Düşüncesinde Firkat ve Vuslat

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.14, ss.233-250, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hacı Bayram Velî ve Yaşadığı Döneme Tesiri

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.12, ss.53-72, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Tasavvufî Zümre ve Akımların Rolü

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.249-279, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zühd ve Sûfîlerin Zühde Yükledikleri Anlam Tasavvufta Dünyevîleşmeye Tepkisel Yaklaşım

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.175-194, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Senûsî Hareketi ve Tesirleri

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.7, ss.349-362, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Başlangıçtan Günümüze Kadar Afrika da İslâm ve Tasavvuf

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.7, ss.157-184, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seyyid Ahmed eş Şerif in Anadolu daki Milli Mücadele ye Katılışı ve Mustafa Kemal i Desteklemesi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.317-328, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

er-Risâle –İmam Abdülkerim el-Kuşeyrî (ö.465/1072)

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sa.4, ss.199-214, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tasavvuf ve Ekoloji

İRFANDER Eleştirel Düşünce Etkinlikleri-8, Konya, Türkiye, 27 Ocak 2021

İslam Dünyasında Tasavvufî Düşüncenin Sosyal Hayata Yansımaları

İslami Düşünce ve Kardeşlik Derneği Pazartesi Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 25 Ocak 2021

İslam Medeniyetinde Tarikatların Yeri

İlim Yayma Cemiyeti Kırşehir Şubesi Sanal Sohbetler, Kırşehir, Türkiye, 20 Ocak 2021

Afrika’da İslam

YESDER ZGS Zinde E-Semineri, Yozgat, Türkiye, 19 Ocak 2021

Tarihsel Süreçte Tasavvufun Toplumsal Değişimlerde Rölü, Yakın Tarihimiz Ve Günümüzdeki Yaklaşımlarımızın Analizi

Server Vakfı STK Temsilcileri ile Gerçekleşen E-Seminer, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2020

Hazreti Mevlana’yı Anıyoruz

Şeb-i Arûs Etkinlikleri, Ankara, Türkiye, 18 Aralık 2020

Afrika’da Tasavvufî Hayat

E-Seminer Programı, Ankara, Türkiye, 12 Aralık 2020

Mevlânâ’yı Anlamak

Bir Bilene Soruyorum!? Seminer Programı, Kahramanmaraş, Türkiye, 05 Aralık 2020

Ailede Sorumluluk Bilinci

e-Konferans, Tokat, Türkiye, 03 Kasım 2020

Tasavvufu Nasıl Anlamalı!

Arifan Külliyesi E-Seminer Programı, Sivas, Türkiye, 13 Mayıs 2020

Gönül ve İrfan Medeniyeti

Yörükzade-Alaca Camii E-Seminer Programı, Afyonkarahisar, Türkiye, 02 Mayıs 2020

Islahat ve İhya Hareketi Olarak Senûsîlik

Konya Okulu Canlı Ramazan Programı, Konya, Türkiye, 01 Mayıs 2020

Ramazana Hazırlık

E-Seminer Programı, Karabük, Türkiye, 14 Nisan 2020

Tasavvufun Sosyal Hayata Yansımaları

İslâmî Gelenekte Tasavvufun Gelişim Seyrine Dair Online Seminer Programı, İstanbul, Türkiye, 05 Nisan 2020

Metafizik Dönem Tasavvufu

İslâmî Gelenekte Tasavvufun Gelişim Seyrine Dair Online Seminer Programı, İstanbul, Türkiye, 04 Nisan 2020

Tasavvufun Kurumsallaşma Devri

İslâmî Gelenekte Tasavvufun Gelişim Seyrine Dair Online Seminer Programı, İstanbul, Türkiye, 03 Nisan 2020

Tasavvufun Sistemleşme Devri

İslâmî Gelenekte Tasavvufun Gelişim Seyrine Dair Online Seminer Programı, İstanbul, Türkiye, 02 Nisan 2020

Nifak ve Küfürden Arınıp İmanın Kemaline Ermek

Online Tefsir Semineri, Tokat, Türkiye, 02 Nisan 2020

Tasavvufun Teşekkül Devri

İslâmî Gelenekte Tasavvufun Gelişim Seyrine Dair Online Seminer Programı, İstanbul, Türkiye, 01 Nisan 2020

Bayramî Melâmîlerinin Tasavvufî Çizgisi

5. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 Mart 2020

Tasavvuf ve Hayat

Sosyal Gençlik Kulübü Konferansı, Sivas, Türkiye, 11 Mart 2020

Zikrin Erdiriciliği

İrfan Meclisi, Antalya, Türkiye, 06 Mart 2020

Afrika’da Osmanlı Varlığı

Kültür ve Medeniyet Konferansları, Sivas, Türkiye, 05 Mart 2020

Tasavvuf, Yolumuz ve Ana Prensiplerimiz

Bir Konu Bir Konuk 3, Samsun, Türkiye, 29 Şubat 2020

Kardeşlik ve Dayanışma Ruhu

Eğitim Semineri, Sivas, Türkiye, 08 Şubat 2020

Neden Libya?

Pazartesi Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 03 Şubat 2020

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi’nin Tasavvuf Anlayışı

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi’yi Anma ve Anlama Programı, Kayseri, Türkiye, 02 Şubat 2020

Safiyet

Online Seminer Programı, İstanbul, Türkiye, 11 Ocak 2020

İslâm’da Kardeşlik ve Komşuluk Hakları

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Kanferans Programı, Sivas, Türkiye, 25 Aralık 2019

Tasavvufî Açıdan Zekât

Bir Konu Bir Konuk Paneli, Ankara, Türkiye, 20 Aralık 2019

Mevlânâ Kimliği

Kültürel Dinamiklerimiz Seminerleri, Sivas, Türkiye, 18 Aralık 2019

Mevlânâ’da İnsanlık Serüveni

Gençliğin Sorunlarına Dair Online Seminerler, Kilis, Türkiye, 17 Aralık 2019

Günümüzde Tasavvufun Afrika Serencamı

Günümüzde Tasavvufun Sosyal ve Siyasal Görünümü Paneli, İstanbul, Türkiye, 14 Aralık 2019

Mevlânâ’da Yaşam Sanatı

Eğitim Seminerleri, Sivas, Türkiye, 13 Aralık 2019

Mevlânâ ve İnsanlığa Evrensel Çağrısı

Söyleşi ve İmza Programı, Sivas, Türkiye, 12 Aralık 2019

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Mesnevisi’nde Konuları Ele Alış Biçimi ve Üslubu

Uluslararası Mevlânâ Düşüncesinde Beşerî Münasebetler Sempozyumu, Konya, Türkiye, 11 Aralık 2019

Mevlânâ’nın Çağrısı

Kültür ve Ahlak Konferansları, Konya, Türkiye, 11 Aralık 2019

Mevlana, İnsan ve Sevgi

İlahiyat Konferansları, Amasya, Türkiye, 05 Aralık 2019

İnsan Olma Sanatı

Değerler Eğitimi Seminerleri, Sivas, Türkiye, 28 Kasım 2019

Peygamberimiz ve Aile

Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı, Şarkışla, Türkiye, 14 Kasım 2019

Peygamberimiz ve Aile

Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı, AKINCILAR, Türkiye, 13 Kasım 2019

Peygamberimiz ve Aile

Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı, GÖLOVA, Türkiye, 13 Kasım 2019

Peygamberimiz ve Aile

Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı, Sivas, Türkiye, 12 Kasım 2019

Kadı Burhaneddin’in Varlık Anlayışı

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Elçileri: Kadı Burhaneddin Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2019

Tasavvuf Kaynaklarında Hz. Ebû Bekir

Hz. Ebu Bekir Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2018, ss.241-250

Osmanlı Devletinin Yükseliş Dönemi ve Sonrasında Ahi Teşkilatının Dönüşüm Seyri

5. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019

Tasavvuf Literatüründe Hz. Ali Algısı

Hz. Ali Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2019

Balkan Tekkelerinin Tesir Halkası

Uluslararası Balkanlar ve İslam Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2019

Bir Gönül İnsanı Olarak İhramcızâde İsmail Hakkı Efendi

Ahirete İntikalinin 50. Yılında İhramcızâde İsmail Hakkı Efendi’yi Anma Haftası Paneli, Sivas, Türkiye, 03 Ağustos 2019

İmanın Yansıması Güzel Ahlâk

Ufka Yolculuk 7 Tokat Ödül Töreni Konferansı, Tokat, Türkiye, 11 Mayıs 2019

Cumhuriyet Döneminde Tasavvuf

Kent Söyleşileri Konferansı, Tokat, Türkiye, 04 Mayıs 2019

Tasavvufî Ahlâkın Umdeleri

10. Geleneksel Aile Eğitim Programı Konferansı, Sivas, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

Hayatın Allah’a Adanması

Gençlik Buluşmaları Final Programı, Tokat, Türkiye, 26 Nisan 2019

Tasavvuf Kültüründe Hz. Osman Algısı

Hz. Osman Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 25 Nisan 2019

Müslümanın Alâmet-i Farikasının Olarak Güzel Ahlâk

Ufka Yolculuk 7 – Fatih Ödül Töreni Konferansı, Ali Emiri Kültür Merkezi Fatih/İSTANBUL, Türkiye, 21 Nisan 2019

Ahlâk Âbidesi Şemseddin-i SivâsîHafik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hafik İlçe Müftülüğü

Sivas’ın Manevî Değerleri Konferans Dizisi, HAFİK, Türkiye, 15 Nisan 2019

Güzel Ahlâk

Ufka Yolculuk Ödül Töreni Konferansı, İstanbul, Türkiye, 13 Nisan 2019

Malkara Kadısı Ömer Ziyâuddîn Dağıstânî’nin Tasavvuf ve Tarikatlara Dair Fetvaları

Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2019

Bayramiyyenin Teşekkül ve Gelişim Seyri

4. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 Mart 2019

İslâm Düşüncesinde Tasavvuf İlminin Yeri01-03 Mart 2019, Muş.

İslâmî İlimler Zirvesi, Muş, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019

Varoluş Serüveninin İnkişâfında Tasavvufî Hayatın Rolü”

Farkındalık Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 02 Mart 2019

Osmanlı Toplumunda Tasavvufî Hayat

Kültürden İrfana Sohbetler, Kocaeli, Türkiye, 02 Şubat 2019

Kuzey Afrika’da Tasavvufî Hayat

Uluslararası Sempozyum Kuzey Afrika’da Toplum ve Siyaset Dönüşümler Meydan Okumalar, İstanbul, Türkiye, 27 Aralık 2018 - 28 Ocak 2019

Hak Dostlarının Güzide Halleri

Vefatının 31. Yıldönümünde Yahyalılı Hacı Hasan Efendiyi Anma Paneli, Yahyalı/Kayseri, Türkiye, 27 Ocak 2019

Mevlânâ’nın Merd-i Hak Arayışı

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi, Antalya, Türkiye, 18 Ocak 2019

Ahmed-i Yesevî’ye Göre Seyr u Sülûk Eğitiminde Mürşid-i Kâmilin Fonksiyonu

VI. Uluslararası Şeyh Şa’bânî Velî Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.566-576

İbrahim Tennûrî’nin Tasavvufî Ahlâk Öğretisi

3. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.123-142

Ahilikteki İş Ahlâkı ve Mesleki Formasyonun Teşekkülünde Tasavvufun Rolü27-28 Eylül 2018, Sivas.

Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.17-28

Mevlânâ’nın Muhabbet Dünyası

Bilgiden Bilince Konferansları, Tokat, Türkiye, 12 Aralık 2018

Tasavvuf Dönemi Mekteplerinden Nişabur Ekolünün Fütüvvet Anlayışı

3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2018, cilt.1, ss.399-410

Hz. Peygamber ve Gençlik

Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı, Sivas, Türkiye, 17 Kasım 2018

Sufiler ve Aksiyon

Salı Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 13 Kasım 2018

Tasavvuf Gerçeği

KYK Akademi Programı, Sivas, Türkiye, 12 Kasım 2018

Güzel Ahlâk Örneği Mahmud Esad Coşan

Bir Konu Bir Konuk Programı, Ankara, Türkiye, 26 Ekim 2018

Tasavvufta İnsan-ı Kâmil Modellemesi

Uluslararası İslâm ve Model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018, cilt.1, ss.88-93

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’de İnsan-ı Kâmil Anlayışı 28-30 Eylül 2018, Ağrı.

2. Uluslararası Ahmed-i Hânî Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018

Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Sûfî Tecrübesinde Hz. Ömer Modellemesi

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017, cilt.3, ss.253-262

Türk Düşüncesinin Evrensel Ufku Yunus Emre04-05 Mayıs 2018, Kastamonu.

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hoca Ahmed Yesevî’den Şeyh Şaban-ı Veli ve Sonrasına Türk Düşünce Hayatı Uluslararası Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.67-84

15 Temmuz Destanı

Söyleşi Akşamları, Sivas, Türkiye, 19 Temmuz 2018

15 Temmuz ve Din Güvenliğimiz

15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Programı, Tokat, Türkiye, 17 Temmuz 2018

Kadir Gecesinin Kıymetini Bilmek

Kadir Gecesi Kandili Özel Konferansı, Sivas, Türkiye, 10 Haziran 2018

Okuma ve Yazma Becerisi

Okur-Yazar Buluşması, Sivas, Türkiye, 06 Haziran 2018

Gönül Dili

Sivas Kitap Kafe Okur Yazar Buluşması, Sivas, Türkiye, 24 Mayıs 2018

İslam’da Kur’ân ve Sünnet Bütünlüğü

6. Ufka Yolculuk Ödül Töreni, Tokat, Türkiye, 19 Mayıs 2018

Vakıf İnsanı Olmanın Temel Ölçütleri

Okur Yazar Buluşmaları, Sivas, Türkiye, 12 Mayıs 2018

Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz

Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması Ödül Töreni, Kilis, Türkiye, 10 Mayıs 2018

Ankara’nın Melâmî Şeyhleri: Bünyamin Ayâşî Ve Hüsameddin Ankaravî

Ankara’nın Manevi Şahsiyetleri (Gönül Sultanları) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 09 Mayıs 2018

Ahmedî Dîvânı’nda Aşk Derdi

Ahmedî Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 02 Mayıs 2018

Günümüz Dünyasında Tasavvufî Hayat

Aile Kaynaşma Kahvaltısı Konferansı, Ordu, Türkiye, 01 Mayıs 2018

Kur’ân ve Sünnet Birlikteliği

Ufka Yolculuk Bilgi Yarışması Ödül Töreni, Ordu, Türkiye, 01 Mayıs 2018

Tasavvuf Bize Ne Söyler?

Konferans, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 Nisan 2018

Miracın Tasavvufî Boyutu

Aile Eğitim Programı, Sivas, Türkiye, 14 Nisan 2018

Nakşbendiyyenin Usul ve Esasları

Aile Eğitim Programı, Sivas, Türkiye, 13 Nisan 2018

İrfânî Tasavvuf Çizgisinde Vahdet-i Vücûd Tecrübesi

İlim ve Hikmet Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 03 Nisan 2018

Anadolu’nun Dervişi Yunus Emre

Gönül Erleri Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 30 Mart 2018

Tasavvufî Islahat Hareketi Örneği

Haftalık ÖG-DER Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 29 Mart 2018

Sûfîlerin Öngördüğü Nefis Terbiyesi22 Mart 2018, Saat 20.00, Sivas.

Regain Kandili Özel Konferansı, Sivas, Türkiye, 22 Mart 2018

İbnü’l-Arabî Metafiziği

İlim ve Hikmet Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 20 Mart 2018

Toplum Önünde ve İstikbalin Derdinde Bir Âlim Portresi

Haftalık ÖG-DER Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 15 Mart 2018

Pîr-i Türkistan Ahmed-i Yesevî

Gönül Erleri Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 09 Mart 2018

“Kötülüklerin Anası İçki ve Madde Bağımlılığı

Bağımlı Olma Özgür Ol Paneli, Sivas, Türkiye, 07 Mart 2018

Müslüman Zâhidlerin Seküler Zihniyete Reddiyesi

İlim ve Hikmet Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 06 Mart 2018

Değerler Eğitimi

Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Sivas, Türkiye, 22 Şubat 2018

Temizlik Bilinci ve Arınmışlık Ruhu

Âdâb-ı Muâşeret Konuşmaları, Sivas, Türkiye, 22 Şubat 2018

Ömer Muhtar Destanı.

İlim ve Hikmet Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 20 Şubat 2018

Afrika’da Sûfî Direniş Hareketi Senûsîlik

İlim ve Hikmet Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 06 Şubat 2018

Yahyalılı Hacı Hasan Efendinin Din Anlayışı

Vefatının 31. Yıldönümünde Yahyalılı Hacı Hasan Efendiyi Anma Programı kapsamında düzenlenen Anadolu Erenleri Paneli, Kayseri, Türkiye, 28 Ocak 2018

Senusiyye Tarikatı

Haftalık ÖG-DER Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 25 Ocak 2018

“İslâm ve Tasavvuf.

Asr-ı Saadet Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 23 Ocak 2018

Mekke’xxnin Fethi ve Düşündürdükleri

Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi, Sivas, Türkiye, 31 Aralık 2017

Tasavvuf Düşüncesi

İslami Düşünce ve Kardeşlik Derneği Haftalık Sohbetleri, Sivas, Türkiye, 25 Aralık 2017

Lider Genç

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Rehberim Öğretmenim Projesi kapsamında düzenlenen konferqans, Sivas, Türkiye, 22 Aralık 2017

Sünnetin Bağlayıcılığı

Sünnet-i SEniyyenin Hayatımızdaki Yerti ve Önemi Paneli, Sivas, Türkiye, 21 Aralık 2017

İsmail Şirvȃnȋ’nin Tasavvufȋ Şahsiyeti

Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu 21-22 Nisan 2017 Bildiriler Kitabı, Amasya, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2017, cilt.1, ss.591-600

Eyüpm Sabri Hayırlıoğlu’nun Reisliği Döneminde Basın ve Diyanet, 15-16 Aralık 2017, ANTALYA.

4. Diyanet İşleri Reisi Eyüp Sabri Hayırlıoğlu Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 15 - 16 Aralık 2017

Mevlânâ’yı Anlamak08Kasım 2017, Saat 13.30, Sivas.

Mevlânâ Haftası Konferansı, Sivas, Türkiye, 08 Aralık 2017

Mevlânâ’nın Sevgi Dünyası

Mevlânâ Haftası Konferansı, Sivas, Türkiye, 05 Aralık 2017

Kur’ân ve Sünnet Bütünlüğü 26 Kasım 2017, Saat 16.30, Karabük.

Ufka Yolculuk Programı, Karabük, Türkiye, 26 Kasım 2017

Kur’ân ve Sünnet Bütünlüğü

Zinde-Yorum Projesi Konferansı, Yozgat, Türkiye, 25 Kasım 2017

“İnsanlık Âbidesi Osman Hulûsi Efendi18.11.2012, Kayseri Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu, saat: 18.30.

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Hayatları ve Günümüze Etkileri Paneli, Kayseri, Türkiye, 18 Kasım 2017

Hâşimî Emir Osman’ın Varlık TasavvuruII. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu Bildiriler Kitabı

II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2017, cilt.2, ss.185-196

İmam Hatipli Olma Bilinci

İmam Hatipliler Haftası Konferansı, Sivas, Türkiye, 01 Kasım 2017

Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin Nakşbendiyye Silsilesindeki

3. Uluslararası Ebu’l-Hasan Harakânî Sempozyumu, Kars, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2017, ss.56-57

Tasavvuf Kaynaklarında Hz Fatıma Algısı

Hz. Fatıma Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 24 Ekim 2015, ss.145-162

Yozgat Yöresi Türkülerinde İrf n Derinlik

Uluslararası Bozok Sempozyumu 05-07 Mayıs 2016 Bildiri Kitabı, Yozgat, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, cilt.3, ss.247-257

Hacı Bayram ı Veli nin Tesir Halkası

Uluslararası Hacı Bayram-ı Velȋ Sempozyumu (25-26 Mayıs 2016) Bildiriler Kitabı, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2016, cilt.1, ss.339-352

Hacı Bayram ı Veli nin Anadolu yu İmar Girişimleri

Anadolu’nun Yurt Edinilmesi ve Anadolu Erenleri Paneli, Safranbolu, Türkiye, 01 Ekim 2016

Kuruluş Dönemi Anadolu ve Toplumsal Yapısı

Tasavvuf Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı, Karabük, Türkiye, 30 Eylül - 01 Ekim 2016

Ahiliğin Tasavvuf Temelleri

29. Ahilik Haftası Etkinlikleri Paneli, Kırşehir, Türkiye, 23 - 29 Mayıs 2016

Peygamber Efendimizin Islah Çalışmaları

İstanbul Aile Eğitim ve Dinlenme Programı, Yalova, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Aile İçi İletişim

Eğitim Konferansı, Sivas, Türkiye, 27 Mayıs 2016

Gençliğin Geleceğine Sahip Çıkmak

Gençlik ve İslam Paneli, Tokat, Türkiye, 19 Mayıs 2016

İrfan Geleneğinde Tevhid ve Vahdet Anlayışı

Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2016

Hz Peygamber Tevhid ve Vahdet Anlayışı

Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Yozgat, Türkiye, 12 Nisan 2016

İnsan Ruhunun Akla İştiyakı

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Türkiye, 05 Nisan 2016

Kudreti Temaşa Geleneği

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Türkiye, 29 Mart 2016

Benlik Perdesinin Kaldırılması

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Türkiye, 22 Mart 2016

Çanakkale Geçilmez Çanakkale Şehitlerinin Adanmışlık Ruhu

Çanakkale Gecesi, Mesudiye/ORDU, Türkiye, 17 Mart 2016

Muhabbet Deryası

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Türkiye, 15 Mart 2016

Aşk Ateşiyle Yanıp Aşk Şarabından İçmek

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Türkiye, 08 Mart 2016

Yarenlik Meclisi

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Türkiye, 01 Mart 2016

Ney in İniltisi

Mesnevi Sohbetleri, Yozgat, Türkiye, 23 Şubat 2016

İsl m da Adalet Anlayışı

Akademik Sohbetler 3, Yozgat, Türkiye, 23 Şubat 2016

Toplumsal Birliğin Sağlanmasında S f Söylemin Etkisi

Toplumsal Birliğin Güçlendirilmesinde Dinȋ Söylemin Önemi Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2015, ss.401-412

İrfȃnȋ Gelenekte Birlikte Yaşama Ahlakı

Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, cilt.1, ss.237-248

Mustafa Taki nin Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Görüşleri

Mustafa Takȋ Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 26 Aralık 2015

Mahir İz in Tasavvuf Görüşleri

İnsan, Şehir ve Medeniyet Köprüsü Şahsiyetler paneller dizisinden Mahir İz’i Anma Paneli, Sivas, Türkiye, 24 Aralık 2015

İlm Geleneğimiz ve İlimle Yoğrulma Çabası

Seminer, Yozgat, Türkiye, 24 Aralık 2015

el Muslih O Islah Edendir

Konferans, Yozgat, Türkiye, 23 Aralık 2015

Mevl n Cel leddin i R m nin Hoşgörü İklimi

Mevlana - Sema ve Tasavvuf Müziği Programı, Köln, Almanya, 20 Aralık 2015

Mevl n ve Hoşgörü

Değerleri Eğitimi Konferansları, Sivas, Türkiye, 18 Aralık 2015

İsl m ve Gençlik

Gelenekten Geleceğe Gençlik Sohbetleri I, Sivas, Türkiye, 05 Aralık 2015

İslam ve Gençlik

GELENEKTEN GELECEĞE GENÇLİK SOHBETLERİ I, Sivas, Türkiye, 05 Aralık 2015

İrfani Gelenekte Tebliğ ve İrşad Faaliyetlerin Tarihsel Temelleri

Davet, Tebliğ ve İrşad Dili Üzerine Güncel Sorunlar Çalıştayı, Kızılcahamam/ANKARA, Türkiye, 14 - 15 Kasım 2015

Değerler Eğitimi ve Gençlik

Tercih Sizden Desten Bizden Projesi, Sivas, Türkiye, 07 Kasım 2015

Tarih Sosyal ve Kültürel Değerlerin İhyası İçin Ahilik

Medeniyetler İnşası Türkiye Vizyonu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2015

Ahilik ve Ahi Evran Üretim Tüketim ve Sosyal Sorumluluklar İş Modeli Proje Çalıştayı

Medeniyetler İnşası Türkiye Vizyonu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2015

Gönül Coğrafyamızda İnşa Edilen İrfan Medeniyeti

Mahmut Esat Coşan Kültür Merkezi Kültür Etkinlikleri, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2015

Zileli Şemseddin Ahmed in Aşk Estetiği

Tarihi ve Kültürüyle III. Zile Sempozyumu, Zile, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

İz Bırakan Bir Muallim Mahir İz

Eylül 2015 Dönemi Mesleki Çalışma Programı Seminerleri, Yozgat, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015

İlahi Kurtuluşa Ermenin Yolları

Safa Vakfı Sivas Şubesi tarafından Susamışlar Konağında saat 20.00'de düzenlenen Berat Kandili Programı, Sivas, Türkiye, 01 Haziran 2015

İbadetlerin Tasavvuf Yorumu

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Türkiye, 26 Mayıs 2015

Şemseddin Siv s nin Tarih ve Manev Şahsiyeti

Selçuk Ortaokulu tarafından düzenlenen Şems-i Sivȃsȋ Haftası Etkinlikleri kapsamındaki konferans, Sivas, Türkiye, 20 Mayıs 2015

Mersus Kavramı ve Müslüman Toplum İçin Önemi

2. Doğu Anadolu 1. Ve 2. Bölge Aile Eğitim Programı kapsamında Sasos Otelde düzenlenen konferans, Batman, Türkiye, 17 Mayıs 2015

Yunus Emre nin Tasavvuf Çağrısı

Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2015

Yunus Emre nin Tasavvuf Çağrısı

Yunus’un Çağrısı -Yunus Emre Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2015

Nefis Mertebeleri

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Türkiye, 13 Mayıs 2015

Ahilik ve Tasavvuf

Ahilik Haftası Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından düzenlenen 28. Ahilik Haftası Konferansı, Kırşehir, Türkiye, 12 Mayıs 2015

Nefis Terbiyesi

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Türkiye, 05 Mayıs 2015

Seyyid Yahya Şirv n nin Keşfü l Kul b Adlı Eserinde Öngördüğü Tasfiye yi Kalb Düşüncesi

Kafkasya’dan Anadolu’ya Kültür Köprülerimiz Uluslararası Seyyid Yahya Şirvȃnȋ ve Halvetilik Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 24 - 26 Kasım 2013, ss.633-641

Hz Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı

Avusturya Salzburg Eyaleti Atib-St.Johann Im Pongau Derneği tarafından saat 20.30'da düzenlenen Kutlu Doğum Konferansı, Salzburg, Avusturya, 01 Mayıs 2015

Kalb Tasfiyesi

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Türkiye, 28 Nisan 2015

Din Eğitiminde Adanmışlık Ruhu

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Kulübü tarafından saat 13.00'te Kampüs'te düzenlenen konferans, Karabük, Türkiye, 22 Nisan 2015

Tasavvufa Bakış

Karabük İlim ve Kültür Derneği tarafından saat 20.30'da düzenlenen konferans, Karabük, Türkiye, 22 Nisan 2015

Tasavvufta Kalb Hayatı

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Türkiye, 21 Nisan 2015

Şemseddin Siv s nin S f Kimliği ve Tasavvuf Görüşleri

Şemseddin Sivȃsȋ Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 17 Nisan 2015

İmam Hatip Liselerinin Dünü ve Bugünüsaat 20 30 Turhal TOKAT

Turhal Anadolu İmam Hatip Lisesinin 40. Kuruluş Yıldönümü Paneli, Turhal-Tokat, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2015

Müslümanın Kalb Hayatı

Turhal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (TAİMDER) tarafından saat 20.00'de düzenlenen konferans, Turhal-TOKAT, Türkiye, 10 Nisan 2015

Tasavvufta Aşk Estetiği

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 20.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Türkiye, 07 Nisan 2015

Gençliğin Din Algısı

Sivas Merkez İmam Hatip Lisesinde saat 13.00'te gerçekleştirilen eğitim semineri, Sivas, Türkiye, 02 Nisan 2015

Dervişin Kimliği

Safa Vakfı Sivas Şubesi tarafından Susamışlar Konağında saat 19.00'da gerçekleştirilen seminer, Sivas, Türkiye, 02 Nisan 2015

Tasavvufta Aşk Yolu

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 19.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Türkiye, 31 Mart 2015

İsl m Düşüncesinde Tasavvuf

Aksaray STK Platformu tarafından saat 20.00'de düzenlenen konferans, Aksaray, Türkiye, 26 Mart 2015

Günümüz İnsanının Temel İhtiyaçları ve Tasavvuf

Cumhuriyet Üniversitesi Kritik Analitik Düşünme Topluluğu tarafından saat 14.00'de düzenlenen konferans, Sivas, Türkiye, 24 Mart 2015

Zühdü Doğru Anlamak

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 19.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Türkiye, 24 Mart 2015

Çanakkale Şehitlerinin Adanmışlık Ruhu

Zara İlçe Müftülüğü tarafından Saat 19.30'da düzenlenen konferans, Zara-SİVAS, Türkiye, 20 Mart 2015

Seyr u Sül k Esasları

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 19.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Türkiye, 17 Mart 2015

Tasavvufun Anlam Dünyası

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi tarafından saat 13.00'te gerçekleştirilen Huzur Dersleri Semineri, Sivas, Türkiye, 14 Mart 2015

Müsamaha Kültürü ve Öfkenin Kontrolü

Turhal İlçe Müftülüğü tarafından Saat 13.00'te düzenlenen Konferans, Turhal/TOKAT, Türkiye, 26 Şubat 2015

Din Öğretiminde Gönüllülük Esası

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonunda saat 15.30'da düzenlenen konferans, Sivas, Türkiye, 09 Ocak 2015

Mevlânâ da Muhabbet Merkezli Bir Dünya İnşasıAkıncılar İlçe Müftülüğü 02 01 2015 Cuma Saat 18 30 Akınclar Sivas

Akıncılar İlçe Müftülüğü tarafından saat 18.30'da düzenlenen konferans, Akıncılar-SİVAS, Türkiye, 02 Ocak 2015

Sosyal Hizmetlerde Temel Hedefler ve Yöntemler

Zinde Sosyal Gelişim Derneği tarafından saat 19.30'da Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen konferans, Eyüp/İSTANBUL, Türkiye, 28 Aralık 2014

Tasavvuf Kültüründe Hz Hatice nin Yeri

Hz. Hatice R.A. Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 26 Aralık 2014

Mevlânâ nın İnsanlık Çağrısı

Şarkışla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferans, Şarkışla-SİVAS, Türkiye, 19 Aralık 2014

Mevlânâ da Pozitif Düşünce

Tokat Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen konferans, Tokat, Türkiye, 09 Aralık 2014

Vâhib i Ümmî de Vahdet Bilinci ve Anadolu nun Birliği Fikrine Katkıları

Elmalı’da Vahset Bilinci ve Anadolu’nun Birliği, Antalya, Türkiye, 31 Ağustos 2013, ss.129-158

İslâm Medeniyetinin Dinamikleri

Çağrı Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen konferans, Çorum, Türkiye, 14 Kasım 2014

Mevlânâ Hâlid i Bağdâdî ve Hâlidiliğin Anadolu nun Toplumsal Yaşamına Etkileri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen panel, Ağrı, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2014

Velayet Nübüvvet İlişkisi

Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştayı, Gaziantep, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2014

Balkanlar da Tasavvuf ve Tarikatlar

Uluslararası Sempozyum Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar, Edirne, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.189-230

Tokat ta Tasavvuf Kültürü25 26 Eylül 2014

Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2014

Ehl i Beyt Sevgisi09 Kasım 2014 Hüseyin Akbaş Spor Salonu saat 19 oo TOKAT

Tokat Valiliği, Tokat Belediye Başkanlığı ve Pîr Sultan Abdal Derneği Tokat İl Şubesi tarafından düzenlenen Kerbelâ Şehitlerini Anma Paneli, Tokat, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2013

Tasavvuf I ve Tasavvuf II Derslerinin Muhteva Tartışmaları12 15 Eylül 2011 Muğla

Tasavvuf Anabilim Dalı Çalıştayı I, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2011

Azîz Mahmud Hüdâyî de Nûr ı Muhammedî Telakkisi

Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2005, cilt.1, ss.231-238

Kitap & Kitap Bölümleri

Balkan Tekkelerinin Tesir Halkası

Balkanlar ve İslam, Abdullah Taha İmamoğlu, İlir Rpuga, Mehmet Fatih Soysal, Abdurrahim Bilik, Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.327-366, 2020

Ebû Hafs Ömer Es-Sühreverdî (ö. 632/1234)

Tarihte Müslümanlar c. 4, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.195-198, 2020

Tasavvuf Literatüründe Hz. Ali Algısı

Hazreti Ali, Ali Aksu, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.407-423, 2020

Yusuf Hemedânî (ö. 534/1139)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.557-560, 2020

Ebû Ali Ed-Dekkâk (ö. 405/1014)

Tarihte Müslümanlar, Mustafa Demirci, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.222-224, 2020

Balkan Tekkelerinin Tesir Halkası

Balkanlar ve İslam, Abdullah Taha İMAMOĞLU İlir RRUGA, Mehmet Fatih SOYSAL, Abdurrahim BİLİK, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.327-366, 2020

Evhâduddin-i Kirmânî (ö. 635/1237)

Tarihte Müslümanlar c. 4, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.199-201, 2020

Ahmed Gazâlî (ö. 520/1129)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.551-554, 2020

Rûzbihân Baklî (ö. 606/1209)

Tarihte Müslümanlar c. 4, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.187-190, 2020

Ahmed b. Ali El-Bedevî (ö. 675/1276)

Tarihte Müslümanlar c. 4, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.220-223, 2020

Ferîdüddîn-i Attâr (ö. 618/1221)

Tarihte Müslümanlar c. 4, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.189-192, 2020

Abdülkâdir Geylânî (ö. 561/1166)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.565-569, 2020

Kanem’den Bornu’ya Sahraaltı Coğrafyasında Osmanlı Nüfuzu

Gök Medrese İlahiyat Araştırmaları 6, Özköse Hasan, Bakış Rıza, Editör, Sonçağ Akademi Yayınları, Ankara, ss.31-47, 2020

Abdülkerim b. Hevâzin El-Kuşeyrî (ö. 465/1073)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.238-240, 2020

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273)

Tarihte Müslümanlar c. 4, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.212-218, 2020

Sadreddin Konevî (ö. 673/1274)

Tarihte Müslümanlar c. 4, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.218-220, 2020

Ebü Necib Es-Sühreverdi (ö. 563/1167)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.569-571, 2020

Aynu’l-Kudȃt Hemedȃnȋ (ö.525/1131)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.554-557, 2020

Ebü’l-Hasan El-Harakânî (ö. 419/1028)

Tarihte Müslümanlar, Demirci, Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.228-230, 2020

Hacı Bektâş-ı Veli (ö. 669/1271)

Tarihte Müslümanlar c. 4, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.209-212, 2020

Tasavvuf Kültüründe Hz. Osman Algısı

Hazreti Osman, Ali Aksu, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.487-500, 2020

Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240)

Tarihte Müslümanlar c. 4, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.201-206, 2020

Ebû Ali Fadl b. Muhammed El-Farmedî (ö. 477/1084)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.241-243, 2020

Baba Tahir-i Uryân (ö. 447/1055)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.236-238, 2020

Ebû Abdurrahman Es-Sülemî (ö. 412/1021)

Tarihte Müslümanlar, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.225-227, 2020

Ahmed Yesevî (ö. 562/1166)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.563-565, 2020

Ebû İsmail Abdullah b. Muhammed b. Ali el-Ensârî el-Herevî (ö. 481/1089)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.243-246, 2020

Ebû Medyen Şuayb El-Ensârî (ö. 594/1198)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.549-551, 2020

Ebû Saîd Ebü’l-Hayr (ö. 440/1049)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.233-236, 2020

Ahmed Er-Rifâî (ö. 578/1183)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.572-574, 2020

Ahmed-i Câmî Nâmekî (ö. 536/1141)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.560-563, 2020

Necmeddin Kübrâ (ö. 618/1221)

Tarihte Müslümanlar c. 4, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.192-195, 2020

Şems-i Tebrizî (ö. 645/1247)

Tarihte Müslümanlar c. 4, Demirci Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.206-209, 2020

Ebû Nuaym El-Isfehânî (ö. 430/1038)

Tarihte Müslümanlar c. 3, Demirci, Mustafa, Editör, Otto Yayınları, Ankara, ss.231-233, 2020

Mürid ve Mürşid İlişkisi

Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2019

Fakr Saltanatı

Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2019

Nefis Terbiyesi

Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2019

Fas’ta Tasavvufî Hayat

Kalem Yayınevi, İstanbul, 2019

Can Kuşu

Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2019

Tövbekâr Kulun Hâli

Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2019

Afrika Tasavvuf Araştırmaları

Kalem Yayınevi, İstanbul, 2019

Nijerya’da Tasavvuf

Kalem Yayınevi, İstanbul, 2019

Tasavvuf I (Tasavvuf ve Tarikatlar)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2019

Aşkın Bedeli

Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2019

Hak-Bâtıl Mücadelesi

Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2019

”70-88. Sorular”

Tasavvuf Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Halil İbrahim Şimşek, Editör, Beyan Yayınları, İstanbul, ss.281-355, 2019

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Tasavvufî Görüşleri

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ve Osmanlı Toplumunda Hâlidîlik Çalıştay ve Paneli (06-07 Kasım 2014), Abdulcebbar Kavak, Editör, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Ağrı, ss.25-60, 2019

Malkara Kadısı Ömer Ziyâuddîn Dağıstânî’nin Tasavvuf ve Tarikatlara Dair Fetvası

Tekirdağ’da Dinî ve Kültürel Hayat, Hasan Keskin Özkan Öztürk Halil İbrahim Delen Ali Sever, Editör, Ensar Neşriyat Tic. A.Ş., İstanbul, ss.253-273, 2019

İmam-ı Rabbânî (k.s.)’nin Yaşadığı Dönemde Hindistan’ın Genel Durumu

İmâm-ı Rabbânî Dinî ve Tasavvufî Görüşleri, Özköse Kadir, Editör, Nasihat Yayınları, Ankara, ss.19-30, 2019

En Güzel Ahiret Azığı: İnfak

İnfak Hayatın Bereketi, Elif Erdem Hale Şahin Rukiye Aydoğdu Demir, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Sivas, ss.61-70, 2019

İmam-ı Rabbânî (k.s.)’nin Hayatı

İmâm-ı Rabbânî Dinî ve Tasavvufî Görüşleri, Özköse Kadir, Editör, Nasihat Yayınları, Ankara, ss.31-96, 2019

Tasavvuf II (Tasavvufî Hayat ve Sûfî Düşünce)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2018

Tasavvuf Kültüründe Bâtın ve Bâtınî/Ledünnî Bilgi Kavramlarının Referans Çerçevesi

Kur’ân’ın Bâtınî ve İşârî Yorumu, Öztürk, Mustafa, Editör, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur’ân Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.59-84, 2018

Tasavvuf Dönemi Mekteplerinden Nişabur Ekolünün Fütüvvet Anlayışı

3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu I, Ahmet Gökbel Ahmet Doğan, Editör, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, Kırşehir, ss.399-410, 2018

Ebü’l-Hasan Harakânî’nin Nakşbendiyye Silsilesindeki Yeri

Anadolu’da Peygamber Varisi İki Büyük Sûfî Ebu’l-Hasan Harakânî ve Mevlânâ, Alparslan Kartal, Editör, Sonçağ Yayınları, Ankara, ss.41-62, 2018

Ankara’nın Melâmî Şeyhleri: Bünyamin Ayâşî Ve Hüsameddin Ankaravî

Gönül Sultanları, Şahsiyetleri ve Değerleri ile Ankara, İbrahim Ethem Arıoğlu, Editör, Akçağ Yayınları, Ankara, ss.69-84, 2018

Ahmedî Dîvânı’nda Aşk Derdi

Ahmedî Sempozyumu Bildiri Kitabı, Alim Yıldız, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, ss.85-108, 2018

Mevlânâ’nın Mesnevisi’nde İnsanın Allah ve Âlemle Olan İlişkisi

Mevlânâ ve İnsan Konya 2017, s. 39-76., Bilal Kuşpınar, Editör, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, Sivas, ss.39-76, 2017

Anadolu Tasavvuf Önderleri

Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2016

Tasavvuf Kültüründe Hz. Hatice

Hz Hatice Sempozyum Bildirileri, AKSU, Ali, Editör, Durnat Ofset, Sivas, ss.107-119, 2015

Şemseddin Sivȃsȋ’nin Sȗfȋ Kimliği ve Tasavvufȋ Görüşleri

Şemseddin Sivasi Sempozyum Bildirileri, Dağüstü, Ahmet , Editör, Durnat Ofset, Sivas, ss.123-132, 2015

Tokat’ta Tasavvuf Kültürü

Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 25 26 Eylül 2014 Bildiriler III Cilt, Açıkel Ali, Editör, Salmat Basım Yayıncılık, Ankara, ss.79-102, 2015

Muhammed b. Ali es-Senȗsȋ

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni aklî düşünce ve felsefenin doğu dan doğuşu babil keldanî çin hint iran ibranî gelenekleri, Çetinkaya, Bayram Ali, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.443-462, 2015

Osman b. Fȗdȋ

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni aklî düşünce ve felsefenin doğu dan doğuşu babil keldanî çin hint iran ibranî gelenekleri 7 cilt, Çetinkaya, Bayram Ali, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.1313-1342, 2015

Yunus Emre’nin Tasavvuf Çağrısı

Yunus un Çağrısı, Çöpoğlu, Mustafa , Editör, Yeşiller Matbaacılık, Ordu, ss.15-27, 2015

Dervişin Günlüğü

Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2014

İrfânî Gelenekte Hz. Hasan Algısı

Çeşitli Yönleriyle Hz Hasan, YILDIZ ALİM, Editör, b Yayınları, Sivas, ss.65-72, 2014

Müslümanın Samimiyet ve Safiyeti

Hz. Peygamber Din ve Samimiyet, Mustafa Yeşilyurt, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.13-22, 2014

Tevhid

Tasavvuf El Kitabı, KADİR ÖZKÖSE, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.399-403, 2012

Ahmet Yesevî

Türk İslâm Düşüncesi Tarihi, BOZKURT ÖMER, Editör, Divan Kitap, Ankara, ss.183-201, 2012

Tasavvufta Bilgi Meselesi

Tasavvuf El Kitabı, KADİR ÖZKÖSE, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.455-472, 2012

Tarikatların Ortak Unsurları

Tasavvuf El Kitabı, ÖZKÖSE KADİR, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.225-247, 2012

Altın Silsile den Altın Halkalar

Nasihat Yayınları, Ankara, 2009

Afrika da Tasavvuf ve Tarikatlar

Ensar Yayıncılık, Konya, 2008

Hakikat Yolu

Ensar Yayıncılık, Konya, 2008

Dervişin Günlüğü

Ensar Yayınları, İstanbul, 2008

Azîz Mahmud Hüdâyî’de Nûr-ı Muhammedî Telakkisi

Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, , Editör, Üsküdar Belediyesi, İstanbul, ss.231, 2005